Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Ротмістрівка

Дата: 13.09.2022 15:12
Кількість переглядів: 196

 

 

 

Код Найменування Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень ВСЬОГО:
01 Ротмістрівська сільська рада  1704173,7 1641818,4 2044802,95 1527804,35 2068445,88 1244342,5 10231387,78
0100 Державне управління 702068,25 630170,05 710824,58 547027,88 609414,34 828574,52 4028079,62
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 0 0 0 0 0 0
2111 Заробітна плата             0
2120 Нарахування на оплату праці             0
0110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 702068,25 630170,05 710824,58 547027,88 609414,34 828574,52 4028079,62
2111 Заробітна плата 586510,68 500956,53 513693,99 472207,26 517664,52 621436,23 3212469,21
2120 Нарахування на оплату праці 52885,05 57870,26 107396,37 43707,81 37478,49 95445,57 394783,55
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10560,00   8151,00   10470,00 14010,00 43191
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 33849,00 2531,00 25212,16 1800,00 18300,00 81545,00 163237,16
2250 Видатки на відрядження 900,00   300,00       1200
2273 Оплата електроенергії 17363,52 68812,26 53060,06 29312,81 23240,73 16137,72 207927,1
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг             0
2800 Інші поточні видатки     3011   2260,6   5271,6
0110191 Проведення місцевих виборів 0 0 0 0 0 0 0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку             0
1000 Освіта 832694,86 846307,99 1167724,42 822260,89 1274128,95 250016,07 5193133,18
0111010 Надання дошкільної освіти 134145,95 140587,09 161880,13 86729,26 196318,14 33327,48 752988,05
2111 Заробітна плата 101740,05 102994,24 103760,44 64027,91 155914,39 21991,18 550428,21
2120 Нарахування на оплату праці 22020,62 22217,07 23100,64 14741,21 35098,75 7256,30 124434,59
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           3330 3330
2230 Продукти харчування   2636,59 9029,27       11665,86
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7419,00 983,61 750 1500 1500 750 12902,61
2250 Видатки на відрядження             0
2273 Оплата електроенергії 2966,28 11755,58 9279,78 6460,14 3805   34266,78
2274 Оплата природного газу             0
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг     15960       15960
0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 167079,59 185129,47 527167,36 279218,31 101364,7 2050 1262009,43
2111 Заробітна плата 107002,14 108330,50 101334,14 105743,02 69505,30 95939,96 587855,06
2120 Нарахування на оплату праці 26741,11 23964,05 22423,75 24634,55 18244,81 23404,04 139412,31
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   3532   1465,00 2535 878,04 8410,04
2230 Продукти харчування     11110,27       11110,27
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10040 8248 750,00 1500 1500 1300 23338
2250 Видатки на відрядження             0
2271 Оплата теплопостачання     319805,27 120605,56     440410,83
2273 Оплата електроенергії 23296,34 41054,92 71743,93 25270,18 9579,59 16247,49 187192,45
2274 Оплата природного газу             0
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг             0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку             0
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             0
0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 370802,52 346560,93 356296,34 350953,09 776046,16 81259,04 2281918,08
2111 Заробітна плата 304914,89 287841,07 291500,14 285169,27 624305,87 64235,49 1857966,73
2120 Нарахування на оплату праці 65887,63 58719,86 64796,2 65783,82 151740,29 17023,55 423951,35
0111061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 102430,72 115794,38 81791,79 78424,91 173464,61 61401,55 613307,96
2111 Заробітна плата 81185,08 83418,86 55386,1 55911,7 141489,79 48815,19 466206,72
2120 Нарахування на оплату праці 17960,74 18979,52 13315,22 14493,21 30808,07 12039,54 107596,3
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 152     4000     4152
2250 Видатки на відрядження             0
2273 Оплата електроенергії 3132,9 13396 13090,47 4020 1166,75 546,82 35352,94
2730 Інші виплати населенню             0
0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0 0 0 0 0 0 0
2730 Інші виплати населенню             0
0111160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 29118,04 29118,06 20294,4 13467,66 13467,67 35989 141454,83
2111 Заробітна плата 23867,25 23867,26 16634,75 10607,66 10607,67 29499,18 115083,77
2120 Нарахування на оплату праці 5250,79 5250,8 3659,65 2860 2860 6489,82 26371,06
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             0
0111181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
0111182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0 0 0 0 0 0 0
2111 Заробітна плата             0
2120 Нарахування на оплату праці             0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
2250 Видатки на відрядження             0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку             0
2000 Охорона здоров’я 76405,53 472127,34 449066,64 382676,69 129140,9 125869,91 1635287,01
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0 170380,04 136627,67 66800 38570,86 26136,88 438515,45
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   170380,04 136627,67 66800 38570,86 26136,88 438515,45
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 76405,53 301747,3 312438,97 315876,69 90570,04 99733,03 1196771,56
2240 Оплата послуг (крім комунальних)             0
6060/2273 Оплата електроенергії   221757,47 129648,03 74450,4     425855,9
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 76405,53 79989,83 182790,94 241426,29 90570,04 99733,03 770915,66
0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0 0 0 0 0 0 0
2730 Інші виплати населенню             0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 199613,24 246331,56 258490,7 244682,64 246444,73 221511,46 1417074,33
0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян   49000 49000 49000 27500 27500 202000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   49000 49000   27500 27500 153000
0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 0 0 7849,59 1375,44   3391,36 12616,39
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)     7849,59 1375,44 3465,36 3391,36 16081,75
0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0 0 2217,22 0 720,02 662,36 3599,6
2730 Інші виплати населенню     2217,22   720,02 662,36 3599,6
0113090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 0 0 0 0 0 0 0
2730 Інші виплати населенню             0
0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 199613,24 197331,56 194624,07 194262,2 216913,95 189957,74 1192702,76
2111 Заробітна плата 163263,29 159077,63 161323,2 154225,58 180612,59 157832,08 976334,37
2120 Нарахування на оплату праці 31984,51 33266,93 32800,87 30236,62 35801,36 30385,66 194475,95
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3865,44 4987   9300   1740 19892,44
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 500,00   500 500 500   2000
2271 Оплата теплопостачання             0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення             0
2273 Оплата електроенергії             0
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             0
2730 Інші виплати населенню             0
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 0 0 0 0 0 0 0
2730 Інші виплати населенню             0
0113171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 0 0 682,82 45 0 0 727,82
2240 Оплата послуг (крім комунальних)       45     45
2730 Інші виплати населенню     682,82       682,82
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0 0 4117 0 1310,76 0 5427,76
2730 Інші виплати населенню     4117   1310,76   5427,76
4000 Культура i мистецтво 13239,02 15356,45 9934,8 9006,04 8186,26 10337,2 66059,77
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 4971,51 5611,72 4476,98 3474,33 3474,33 3474,34 25483,21
2111 Заробітна плата 4075,01 4599,77 3205,88 2044,33 2044,33 2044,34 18013,66
2120 Нарахування на оплату праці 896,5 1011,95 1271,10 1430,00 1430,00 1430,00 7469,55
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 8267,51 9744,73 5457,82 5531,71 4711,93 6862,86 40576,56
2111 Заробітна плата 6190,58 6496,99 3514,91 3683,78 2864,00 5014,94 27765,2
2120 Нарахування на оплату праці 2076,93 2144,34 1942,91 1847,93 1847,93 1847,92 11707,96
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)   1103,4         1103,4
2273 Оплата електроенергії             0
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг             0
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)             0
2730 Інші виплати населенню             0
5000 Фiзична культура i спорт 0 0 0 0 0 0 0
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)             0
6000 Житлово-комунальне господарство 6191,61 188904,6 61255,79 85289,19 100724,67 174446,1 616811,97
0116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 0 169986,9 40464,9 78222,03 35998,26 99215,07 423887,19
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   169986,9 40464,9 78222,03 35998,26 99215,07 423887,19
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 6191,61 18917,71 20790,89 7067,16 64726,41 75231 192924,78
2111 Заробітна плата             0
2120 Нарахування на оплату праці             0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           19248 19248
2240 Оплата послуг (крім комунальних)         51983 45498,5 97481,5
2273 Оплата електроенергії 6191,61 18917,71 20790,89 7067,16 12743,41 10484,5 76195,28
7000 Економічна діяльність 0 0 24615,66 0 3447 1500 29562,66
0117130 Здійснення  заходів із землеустрою 0 0 0 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)             0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)             0
118240 заходи та роботи з територіальної оборони 0 0 24615,66 0 3447 1500 29562,66
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар     24615,66   3447    
2240 Оплата послуг (крім комунальних)           1500 1500
ВСЬОГО: 1830213 2399198 2681912,59 2090943,3 2371486,9 1612255 12986008,5

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень