Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти «Сонечко» с.Ташлик 2022-2023 навчальний рік

Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти 2022-2023 навчальний рік

Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту, колективного договору, річного плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Заклад дошкільної освіти:

 • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.  

Заклад дошкільної освіти «Сонечко»  розташований в типовому приміщенні площею 1396 м2, має кабінети:  директора,   музично-спортивну залу, ізолятор та допоміжні приміщення.

Площа території ЗДО – 1,03га.

За у закладі працює 12 осіб. З них педагогів – 5 та 7 чоловік обслуговуючого персоналу.

У складі педагогічного колективу: директор-1, вихователів - 4, інструктор з фізкультури – 1, вчитель-логопед – 1.

За рівнем кваліфікації у закладі дошкільної освіти педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст» –Наконечка Т.І., Демченко О.Б., - вихователі;

«спеціаліст І  категорії» –  Боговик Л.О. – вихователь, інструктор із фізкультури;

«спеціаліст ІІ категорії» – Кривошея Ю.С. – вихователь, вчитель-логопед;

«спеціаліст вищої категорії» - Личак С.В. – директор.

За рівнем освіти педагоги мають:

Личак С.В., Боговик Л.О.– вищу педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації;

Кривошея Ю.С. – вищу дошкільну освіту в обсязі вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації;

Демченко О.Б. - середню спеціальну дошкільну освіту в обсязі навчального закладу  І-ІІІ рівня акредитації;

Наконечна Т.І. – середню спеціальну педагогічну освіту в обсязі навчального закладу  І-ІІІ рівня акредитації.

За стажем педагогічної діяльності:

Личак С.В. – 28 років 10 міс.;

Демченко О.Б. – 29 років 2 міс;

Наконечна Т.І. – 22 роки 8 міс.;

Боговик Л.О. –  10 років 6 міс.;

Кривошея Ю.С. – 5 років.

За віком:

Личак С.В. – 50 років;

Демченко О.Б. – 52 роки;

Наконечна Т.І. – 47 років;

Боговик Л.О. – 40 років;

Кривошея Ю.С .– 28 років.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу.

Методична робота у закладі дошкільної освіти відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

В 2022/2023 навчальному році колектив закладу працював над питанням: «Забезпечити комплексний підхід до формування у дітей чуття національної свідомості».

    Протягом навчального року навчально-виховний процес здійснювався дистанційно. Кожна група спілкувалася через вайбер та фейсбук-групи. Хоча було складно, але завдяки такому спілкуванню покращився взаємозв’язок між батьками та вихователями. Вони разом прилаштовувалися до умов, що склалися. Педагоги намагалися допомагати та підтримувати батьків, пояснювати та надавати рекомендації, заохочувати та підбадьорювати. Разом раділи досягненням дітей.

Педагогічні працівники закладу систематично працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідували спільноти вихователів ЗДО, виконували роботи на виставку «Нова українська школа черкащини – 2023».

В роботу педагогічного колективу впроваджуються масові (педради, консультації, спільноти) та індивідуальні (самоосвіта, підвищення кваліфікації, школа педагогічної майстерності) форми методичної роботи. У 2022/2023 навчальному році були проведені педагогічні ради:

1.Про завдання діяльності педколективу  (серпень 2022р.);

2. Актуальні проблеми патріотичного виховання дошкільників (лютий 2022р.);

3. Аналіз стану освітньо-виховної роботи з дітьми за 2022-2023 навчальний рік  (травень 2023р.)

Діяльність закладу висвітлюється на офіційній сторінці закладу в соціальній мережі Фейсбук.

Невід’ємною складовою системи адміністративних заходів з організації та управління діяльністю закладу дошкільної освіти є внутрішній контроль, який передбачає виявлення методичних, психолого-педагогічних, соціально-психологічних чинників досягнення або недосягнення накресленої цілі, їх аналіз, розробку програм корегувальних дій та їх впровадження з метою досягнення бажаного результату.

Значущим в напрямку контролю став аналіз планування. Систематично він проводиться 1 раз на місяць, виявляються позитивні надбання, з якими на найближчій нараді знайомляться всі педагоги, визначаються недоліки, які викладаються педагогу в усній та письмовій формі. Також плани аналізуються вибірково, напередодні дня проведення, щоб педагог міг зрозуміти, що він запланував не відповідно певним вимогам, та своєчасно зміг це усунути, не допускаючи помилок на практиці.

  Щомісяця проводилися тематичні консультації для вихователів директором. Їх тематика стосувалася різних напрямків діяльності та режимних моментів: «Співпраця з родиною – запорука успіху у вихованні дошкільнят» (вересень), «Безпека під час війни» (жовтень), «Як розповісти дитині про війну» (листопад), «Національно – патріотичне виховання дошкільнят» (грудень), «Правове виховання дошкільників» (січень), «Вплив художнього слова на розвиток дитини» (лютий), «Ігрова діяльність – значення для життя та розвитку дитини дошкільного віку» (березень), «Декларація прав дитини» (квітень), «Готуємось до літнього оздоровчого періоду: що робить вихователь» (травень).

 Крім того проводилися індивідуальні консультації з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми та батьками дистанційно, самоосвіти, підготовки до педагогічних рад,  колективних переглядів, проведення занять та режимних моментів.

Педагоги закладу протягом року опрацювали, пригадали такі технології: «Чудеса на піску»(авт. Т. М. Грабенко, Т. Д. Зінкевич-Євстегнеєва), К.Крутій, О.Білан «Методика навчання дітей розповіданню за схемами»; Логічні блоки Дьєнеша, А.Богуш «Народознавство, як складова педагогічного процесу»; Т.Владімірова «Крок у невідомість»; Л.Калуська «Бережемо здоров'я змалку»; Н.Гавриш «Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят»; Т.Шумей «Програма пізнавального розвитку дошкільників у пошуково- дослідній діяльності».

У роботі з дітьми вихователі широко використовували дидактичні, інтерактивні, кінезіологічні, пальчикові  ігри,  ігри-інсценівки, мнемотехніку,  хвилинки фантазії, проведення  дослідів,  конкурсів тощо.

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу. Вихователі намагалися реалізувати поставлені завдання завдяки різним видам діяльності. На кожній зустрічі формуючи в дошкільнят любов та повагу до рідної землі, свого народу,  історичного минулого, рідної мови, розвиваючи їх пізнавальні якості, формуючи світогляд, достатній і необхідний рівень розвиненості, вихованості, навченості, життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорієнтованості в довкіллі, надання рівних стартових можливостей усім дітям перед початком шкільного навчання.

Протягом навчального року всі діти-п’ятирічки с. Ташлик були охопленні дошкільною освітою їх налічувалось 10 осіб. Крім дітей п’ятирічок дошкільний заклад відвідували 20 дітей віком від 3-ох до 5-ти років. Усі діти  села дошкільного віку були охоплені дошкільною освітою.

Протягом року не проводився контроль знань, умінь та навичок вихованців відповідно до розділів Програми «Дитина» так, як заклад працював дистанційно.

В закладі проводилися загальні та групові батьківські збори, консультації для батьків.

Два педагоги (Демченко О.Б., Наконечна Т.І.) прийняли участь у складанні збірника занять «Діємо: вчимо математику і тілом володіємо» з використанням кінезіологічних вправ на виставку «Нова українська школа 2023».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були опрацьовані новинки методичної літератури, виготовлені наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри. Педагоги вдосконалювали свої вміння на платформах для дистанційної роботи.

 Всі п’ять педагогів закладу підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» за освітніми програмами: Личак С.В. – керівників закладів освіти, Боговик Л.О., Демченко О.Б., Кривошея Ю.С., Наконечна Т.І. –  вихователів закладів дошкільної освіти, Кривошея Ю.С. – вчителів-логопедів та вчителів дефектологів.

Три педагоги пройшли атестацію з такими результатами: Личак С.В. – директор – «Відповідає займаній посаді»; Боговик Л.О. – вихователь, інструктор з фізкультури – «Спеціалість І категорії», Кривошея Ю.С. – вихователь, вчитель-логопед – «Спеціалість ІІ категорії».

Заклад обладнав найпростіше укриття для відновлення роботи.

Проте протягом навчального року були і загальні недоліки у методичній роботі:

 • виникали складності із створенням та розробкою занять для вихованців;
 • вихователі не були забезпечені необхідними засобами для проведення занять дистанційно;
 • розвивально-предметне середовище в групах не в повному обсязі відповідає вимогам Програми;
 • використання ІКТ на заняттях у закладі замало, враховуючи вимоги сьогодення, що пояснюється не повністю сформованою матеріальною базою;
 • здійснення інноваційної діяльності носить дещо формальний характер;
 • карантин та введення військового стану змусили працювати дистанційно, що не дозволяло повною мірою реалізувати поставлені завдання.

Підводячи підсумок роботи з цього напряму, можна зазначити, що рівень методичної роботи знаходиться на достатньому рівні, в наступному році ця робота потребує подальшої оптимізації та систематизації.

Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму та небезпеках під час війни. У жовтні та квітні було проведено Тиждень безпеки дитини.

ЗДО підтримує взаємозв’язок із вчителями початкових класів Ташлицького ліцею. Відповідно укладеної угоди, затвердженого плану співпраці початкової ліцею та ЗДО проводилися різноманітні заходи, вихователі консультувалися з приводу питань, що виникали в ході їх роботи, обговорювали спільні теми.

Активно ведеться в закладі робота з батьками та особами, що їх замінюють, щодо виховання та розвитку дітей, формування певних умінь та навичок, здорового способу життя. Хоча це набагато складніше робити спілкуючись дистанційно.

Залишаються невирішеними проблеми:

 • впровадження енергозберігаючих технологій: необхідний капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду приміщення;
 • необхідний ремонт пральні, коридорів;
 • потребують ремонту асфальтовані доріжки на території закладу;
 • прийшов у непридатність та потребує ремонту тіньовий навіс на ігровому майданчику;
 • потребує заміни обладнання ігрового майданчика;
 • потребує покращення навчально-методичне забезпечення;
 • роботу з батьками необхідно зорієнтувати на особистість дитини, використовуючи інтерактивні форми та методи роботи;
 • активніше освоювати та впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні комп’ютерні технології;
 • потребують придбання та поновлення засоби пожежної безпеки.

Колектив закладу у співпраці з адміністрацією та батьками визначає найболючіші, основні проблеми діяльності закладу та шукає шляхи їх розв’язання.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень