Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Ковалиська гімназія Ротмістрівської сільської ради

  6. Структура щорічного звіту:

     6.1. Персональний  внесок  керівника   у   підвищення   рівня

організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

     - вжиті завідуючим дошкільним навчальним закладом заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;

     - виконання  функціональних  обов'язків   щодо   забезпечення

обов'язковості  загальної  середньої  освіти  (охоплення навчанням

дітей шкільного віку,  продовження навчання випускників 9-х класів

у порівнянні за останні 3 роки);

     - створення умов для варіативності навчання та  вжиті  заходи

щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   у

навчальний процес;

     - організація   різних  форм  позаурочної  навчально-виховної

роботи.

     6.2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення  та  модернізації

матеріально-технічної бази навчального закладу.

     6.3. Залучення  додаткових  джерел  фінансування  навчального

закладу та їх раціональне використання.

     6.4. Вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального   закладу

кваліфікованими    педагогічними   кадрами   та   доцільність   їх

розстановки.

     6.5. Соціальний  захист,  збереження  та  зміцнення  здоров'я

учнів та педагогічних працівників:

     - забезпечення   організації    харчування    та    медичного

обслуговування учнів і педагогічних працівників;

     - дотримання  вимог  охорони  дитинства,   техніки   безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

     - надання соціальної підтримки  та  допомоги  дітям  сиротам,

дітям,    позбавленим    батьківського    піклування,    дітям   з

малозабезпечених сімей;

     - моральне  та  матеріальне стимулювання учнів і педагогічних

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

     - дотримання    правопорядку    неповнолітніми    та    вжиті

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;

     - стан дитячого травматизму.

     6.6. Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості

навчального закладу до управління  його  діяльністю;  співпраця  з

громадськими організаціями.

     6.7. Дисциплінарна  практика  та  аналіз  звернень громадян з

питань діяльності навчального  закладу.  Реагування  керівника  на

зауваження та пропозиції,  викладені батьківським комітетом, радою

та піклувальною  радою,  батьками,  представниками  інших  органів

громадського самоврядування.

Щорічний звіт керівника комунального закладу «Ковалиська гімназія Ротмістрівської сільської ради»

Гирник Наталії Василівни

6.1.Персональний  внесок  керівника   у   підвищення   рівня

організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

Загальні відомості про навчальний заклад:

 • повна назва навчального закладу – комунальний заклад «Ковалиська гімназія  Ротмістрівської сільської ради»;
 • форма власності – комунальна;
 • юридична адреса навчального закладу – 20734 вул. Кобзарська, 2,
 •  с. Ковалиха, Черкаський район, Черкаська область;
 • мова виховання та навчання – українська;
 • кількість класів, місць за проектом – 9, 280;
 • кількість учнів у навчальному закладі:

 

Заклад освіти

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1–4 класи

5–9 класи

10–11 (12) класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

1

14

5

38

-

-

Усього класів школи: 6

Усього учнів школи: 52

Середня наповнюваність: 8,6

 

 

 • рух учнів протягом навчального року:

 

Класи

1

2

3

4

Усього

5

6

7

8

9

Усього

10

11

12

Усього

Разом

Кількість класів на паралелі

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

6

Кількість учнів на початок нового навчального року

4

4

5

4

17

6

5

10

10

7

38

 

 

 

 

55

Прибуло учнів

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Вибуло учнів

1

2

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кількість учнів на кінець навчального року

3

2

4

5

14

6

5

10

10

7

38

 

 

 

 

52

 

В своєму складі гімназія має заклад дошкільної освіти «Ромашка» - відокремлений структурний підрозділ.

Кількість груп – 1 (змішаного типу), на 01.09.2022 було 6 вихованців,  є 9.

Випускники попередніх трьох років продовжують здобувати середню освіту в різних навчальних закладах.

Режим роботи навчального закладу:

  Відповідно до статті 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2022-2023 навчальний рік розпочався у День знань – 01 вересня, заняття в школі завершилися  31 травня 2023 року.    Навчальні заняття будувалися за семестровою системою: І семестр – з  01 вересня до  23 грудня, ІІ семестр – з    09 січня до 31травня.  

Упродовж навчального року проводилися канікули:

 • осінні – з  22 жовтня до 30жовтня,
 • зимові – з    24 грудня до   08  січня,
 •  весняні – з   25 березня по 02 квітня.  

Школа працює за 5-ти денним робочим тижнем з використанням технологій дистанційного навчання. Уроки розпочинаються о 8год. 30хв., після 1, 4, 5 уроків проводяться перерви по 10 хвилин, після 2 і 3  - по 20 хвилин. Тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»: в 1 класі – 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, 5-9 класах – 45 хвилин.

                     Закінчився навчальний рік без проведення навчальних екскурсій та навчальної практики,    державної підсумкової атестації початкової  школи та гімназії.

 

 6.2.6.3.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення  та  модернізації

матеріально-технічної бази навчального закладу.   Залучення додаткових  джерел  фінансування  навчального закладу та їх раціональне використання.

Матеріально-технічна база навчального закладу: задовільна

 • облаштування приміщень та території навчального закладу – задовільне;
 • відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам – відповідає;
 • поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року – отримали 3 комп'ютери, 5 нетбуків, 2 ноутбуки;
 • проведення ремонтних робіт протягом навчального року –  проводиться ремонт погреба для облаштування найпростішого укриття, витрачено 33746 гривень, виділених сільською радою; додаткові джерела фінансування не використовувались.
 • дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності – дотримано.

6.4.Вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального   закладу

кваліфікованими    педагогічними   кадрами   та   доцільність їх розстановки.

 Кадрове забезпечення навчального закладу:
 кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників

14

З них:

 

 • учителів

13

 • вихователів

1

 • практичних психологів

-

 • педагогів-організаторів

-

 • керівників гуртків

-

Усього обслуговувального персоналу

8

Усього працівників

22

З них працює за сумісництвом

2

якісний склад педагогічного колективу

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

молодший спеціаліст

бакалавр

спеціаліст

магістр

спеціаліст

спеціаліст другої категорії

спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

старший учитель

учитель-методист

вихователь-методист

практичний психолог — методист

Кількість педагогічних працівників

2

11

1

 

2

-

3

9

3

1

-

-

вік членів педагогічного колективу

 

Вік педагогічних працівників

 

до 30 років

31–40 років

41–50 років

51–55 років

Кількість педагогічних працівників

 

4

3

2

           

педагогічний стаж працівників

 

Педагогічний стаж працівників

 

до 3 років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

Кількість педагогічних працівників

0

0

4

4

3

3

               
 • проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації:  згідно з планом.
 • керівник навчального закладу Гирник Наталія Василівна,     освіта вища, стаж педагогічної роботи – 46 років, стаж роботи на посаді – 40 років.
 • заступник директора навчального закладу  Танцюра Лідія Миколаївна, освіта вища, стаж педагогічної роботи – 40 років, стаж роботи на посаді – 20.

Методична робота у 2022 – 2023 н.р.

       Згідно із планом роботи  комунального закладу «Ковалиська гімназія Ротмістрівської сільської ради» та з метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками, підвищення рівня їхньої компетентності, впровадження в роботу школи інноваційних технологій і методик, наукового обґрунтування навчального процесу, створення умов  для розвитку педагогічної творчості вчителів методична робота  з педагогічними кадрами у 2022 – 2023 н.р. відбувалася на основі вивчення результативності освітнього процесу, рівня професійної підготовки і була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державної програми «Учитель», «Нова українська школа», нормативних документів Міністерства освіти й науки України та на науково- методичне забезпечення навчально – виховного процес, впровадження нових навчальних програм, підручників з урахуванням  інтересів і запитів різних категорій педагогів. Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2022-2023 навчальному році відповідала законодавству, інструктивно-нормативним документам. Її зміст був спрямований на реалізацію науково-методичної проблеми  та підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу, упровадження в практику прогресивних технологій навчання і виховання.

Реалізація науково-методичної проблеми здійснювалась через діяльність традиційних та інноваційних форм роботи. Учителі  брали участь у роботі   методичних об’єднань,  семінарів-практикумів,  шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, цільових семінарів в режимі онлайн, інколи – офлайн. З 24.02.2022 н.р. введено воєнний стан, тому вся методична робота проводилася у дистанційному форматі.

Як показав аналіз, педагогічний колектив успішно працював над реалізацією науково-методичної проблеми. «Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і виховання з метою створення освітнього простору, орієнтованого на конкретного учня».

На основі аналізу методичної роботи з кадрами, вивчення професійних потреб та інтересів педагогів, рівня їх компетентності у школі діяли два методичні об’єднання:  учителів початкових класів – «Формування ключових компетентностей учнів початкових класів», МО класних керівників – «Створення безпечного середовища».

      На засіданнях методичного об’єднання учителів початкових класів, керівник Гальченко Н. П.,  проводили майстер – клас, круглі столи з обміну досвідом роботи над проблемою, інформацією про нові педагогічні видання. Основна увага була звернена на роботу щодо впровадження оновленого змісту навчальних програм у 1 – 4 класах.

З метою підвищення науково методичного рівня класних керівників були опрацьовані методичні рекомендації щодо впровадження напрямів виховної діяльності, вивчалися, обговорювалися форми роботи з батьками.

     Реалізацію нових підходів до організації освітнього  процесу  й визначенні в ньому місця вчителя й учня було продовжено у моніторингу професійної готовності вчителя до праці та наповнення її інноваційним змістом. Відстеження професійного й особистісного зростання учасників  освітнього процесу, стабільність і комфорт у всіх видах діяльності. Кожен учитель створив портфоліо, в яких зібрані матеріали досягнень з навчальної та виховної діяльності.

     Кожен учитель володіє уміннями забезпечувати освітній процес дистанційно, використовуючи різні навчальні платформи.   До послуг учителів  є Інтернет в  усіх кабінетах. У кабінеті історії підключені проектор та мультимедійна дошка.

Користуються на уроках власними ноутбуками Гирник Н.В., Рябоконь І.Ю. Методична робота закладу спрямована на виявлення та підвищення педагогічної майстерності учителів. Проведений Тиждень педагогічної майстерності показав, що педагоги в освітньому процесі вдало використовують інноваційні технології під час освітнього процесу, сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, використовують новітні технології у роботі з учнями.

    Створена методична рада школи, яка звертала увагу на організацію чіткої системи засвоєння нових цінностей і нових професійних знань педагогів, що сприяє всебічному розвитку кожного педагога у методичному кабінеті зібрані матеріали творчих звітів учителів, розробки виховних заходів і відкритих уроків, виховні системи класів – родин, матеріали про інноваційні технології навчання. До послуг педагогів школи праці В. Захаренка, В. Сухомлинського, Закони України про освіту.

   У 2022 – 2023 н. р. курсову перепідготовку пройшли всі учителі за різними напрямками.  Атестувалися Пономаренко О.О., якій підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Рябоконь І.Ю. – присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Конопада І.А., Гальченко Н.П., Коломієць М.Д., Панчук Д.В. підготували матеріали на виставку «НУШ Черкащини 2023».   Аналіз стану науково – методичної роботи у 2022 -2023 н. р. дає підстави вважати, що робота над науково – методичною проблемою в цілому була успішною, хоча є питання, які потребують уваги й розв’язання:

недостатня організація науково – дослідницької діяльності учнів,

система в організації психологічної освіти педагогів.

Потребує вдосконалення робота методичної ради.

Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

 

Враховуючи положення Листа МОН України від 10.08.2022 № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022-2023 навчальному році» та з метою забезпечення чіткої організації виховного процесу, створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, здійснення національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу та кримінальних правопорушень в умовах дистанційного навчання  у Ковалиській гімназії проведено:

 І семестр     

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребує іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом є забезпечення безпекової складової здоров'я

 • особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя. Виходячи з цього основними напрямками та завданнями виховної роботи є:
 • - надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки та формування поведінки правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, навчити правилам збереження здоров’я, життя свого, оточуючих в разі бойових дій;
 • - надання психологічної підтримки, забезпечення психолого-педагогічного супроводу.
 • - формування рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації проти України: - моральна стійкість, витримка, сила волі і твердість духу;
 • - протидія ворожій пропаганді, віра в перемогу, підтримання власного

емоційного ресурсу; - здатність та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі, почуттю небезпеки; - співчуття, милосердя, взаємодопомога,

 • волонтерство, відчуття себе громадянином.
 • На годинах класного керівника розглядались питання:
 • - воєнний стан, надзвичайна ситуація, заборони та обмеження;
 • - правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру:
 • необхідно, не рекомендується, забороняється;
 • - що таке «тривожна валіза», як підготувати, що покласти;
 • - як діяти під час сигналу «повітряна тривога», під час онлайн-уроків, якщо вмикається сигнал «повітряна тривога»;
 • - правила спілкування в соціальних мережах в умовах воєнного стану;
 • - як вчиняти з інформацією, яка несе загрозу для України (не фотографувати місцевість, не публікувати, не репостити інформацію, яка містить фото з координатами інфраструктури населеного пункту, розташування ЗСУ тощо);
 • - що робити, якщо виявлено підозрілий або вибухонебезпечний предмет;
 • - як поводитися під час обстрілів стрілецькою зброєю, артобстрілах,
 • артилерійських обстрілів системами залпового вогню;
 • - як діяти у разі виявлення диверсантів, на що і на кого звертати увагу;
 • - як діяти в умовах хімічної атаки;
 • - перша домедична допомога під час обстрілів;
 • - домашня медична аптечка, що має бути;
 • -відповідальність за паління сухої трави в період воєнного стану
 •  Учні беруть участь у  загальнонаціональній  хвилині мовчання за

співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації  проти України (Указ Президента України № 143/2022 від 16.03.22 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України») з проговоренням слів орієнтовного змісту: «Вшановуємо світлу пам'ять, громадянську відвагу, самовідданість, силу духу, стійкість, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, жертв військових злочинів та геноциду, мирних жителів сіл, маленьких і великих міст, наших співвітчизників, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України загальнонаціональною хвилиною мовчання. Ви назавжди у наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України.

 • Першого вересня відбулося свято «День знань» . Проведено перший

патріотичний урок «Ми – Українці: Честь і слава незламні!».

 • Заходи до Міжнародного дня миру. Участь у Всеукраїнській освітній

кампанії «Голуб миру». Проведено конкурс малюнків «Ми за мир».

 • Брали участь у благодійній акції «Оберіг для воїна» до Дня захисників
 • України. Виготовили сувеніри, патріотичні обереги для бійців захисників
 • України.
 • До Дня збройних сил України взяли участь у зборі шкарпеток для
 • воїнів.
 • Акції «Запали свічку» до роковин трагедії Голодомору. Проведено
 • усний журнал: «Україна пам’ятає» (Голодомор 1932-1933 рр.)
 • Надали волонтерську допомогу дітям Херсонщини, прийнявши участь
 • у акції «На Святого Миколая, любов’ю зігріті, подарунки надсилають з Черкащини діти».
 • Провели творчий конкурс «До дня Святого Миколая», написали листи

Святому Миколаю.

 • Протягом першого семестру проводилися години класного керівника: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», «Ми відповідаємо за тих, кого приручили», «Дружба і її значення у житті людини», «В людині має бути все прекрасним». Години спілкування: «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей», «Честь і гідність». Конкурс ерудитів: «Що я знаю про Україну». Усний журнал: «Книга скаржиться! Книга дякує!». Родинна вітальня: «Естетика побуту українців». Школа етикету: «Вдячність».
 • Конкурсна програма: «Старти золотої осені», «Свято квітів». Відверта

розмова: «Цінуймо хліб». Школа етикету: «Мовленнєвий етикет». Проект презентація «Пізнай себе».

 • Проведено з 1 – 9 грудня «Тиждень доброчесності». Протягом тижня

проводилось формування навичок безпечної та доброчесної поведінки у воєнний час(зокрема що до безпеки в мережі та поводження з

вибухонебезпечними предметами).

За ІІ семестр 2022 – 2023 н. р.

1 клас

 • Літературні онлайн-читання «Ні, я жива! Я вічно буду жити!» до дня народження Лесі Українки
 • Конкурс віршів «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття»
 • Участь у акції «Великодній кошик»
 • Година пам’яті «Чорнобиль – біль і трагедія українського народу»
 • Квест-гра «На крок ближче до Європи»
 • Відеопривітання для всіх матусь до дня Матері
 • Рольова гра «Твій друг – безпечний рух»
 • Практичне заняття «Безпека руху – запорука життя і здоров’я»
 • Парад вишиванок «Вишиванку одягаємо – перемогу наближаємо!»

2,4 класи                                                                           

 • Усний журнал  «Мандруємо Україною»
 • Вікторина знавців української мови «Моя рідна мова»
 • Конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка
 • Екологічна стежка «Квіти біля школи»
 • КТС «Подаруй Воїнові Великдень»
 • Година спілкування «Горить чорнобильська свіча, бринить непрохана сльоза»
 • Гра – квест «На крок ближче до Європи»
 • Відео привітання «Моя рідна матуся»
 • Флешмоб «Одягни вишиванку Україно моя»
 •  Сюжетно-рольова гра «Дорого і ми»
 • Урок мужності «День Героїв»

3 клас

 • 1.Година  спілкування «Не  допускай  насилля  над  ближнім»,  відеолекторій:перегляд  та  обговорення  відеофільму ,,Булінг.Способи  самозахисту  .
 • 2.Участь  в  акції  ,,Великодній  кошик
 • 3.Година  пам’яті  ,,Чорнобиль  -  рана  України”.
 • 4.Квест- гра  ,,На  крок  ближче  до  Європи
 • 5.Конкурс  віршів  до  Шевченківських  днів.
 • 6.Вікторина  ,,Безпека  на  дорозі- безпека  життя
 • 7.Флешмоб ,,Вишиванка – твій  генетичний  код

5 клас 

 • До Дня безпечного Інтернету перегляд відеоролика «Безпечне спілкування в Інтернеті».
 • Заняття з елементами тренінгу «Стоп боулінг! Наслідки і відповідальність». Перегляд пізнавального мультфільму «Що робити, якщо тебе ображають».
 • Участь у акції «Подаруй Воїнові Великдень» Виготовлення пасхальних сувенірів для воїнів.
 • Виготовлення листівок для мам. Онлайн-привітання матерів з 8 Березня.
 • До Дня Чорнобильської катастрофи година-спомин «Гірчить Чорнобиль крізь віки».
 • До Дня пам’яті та примирення над нацизмом патріотична мандрівка «Не загосити памяті вогонь».
 • Година спілкування «День Європи в Україні». Вікторина «Що я знаю про Європу».
 • До Всеукраїнського Дня вишиванки виховний захід «Вишиванка генетичний код нації». Квест «Українська вишиванка».

6 клас 

 • Година спілкування «Не давай булінгу шанс», «Як упоратися з агресією», перегляд навчальних відео «Кібер булінг і його наслідки»,відеороликів «Булінг очима дитини»та мультфільмів «Жив собі чорний кіт» та ін..
 • Робота з батьками : засідання клубу «Діалог» «Як зупинити агресію дитини»
 • 2.Участь у акції «Великодній кошик» Виготовлення пасхальних сувенірів для воїнів.
 • 3.Виготовлення корзинок з квітами для мам .Онлайн- привітання матерів з 8Березня
 • 4.Виховна година «Україна – це Європейська держава»
 • 5. Конкурс читців до шевченківських днів. « Пророче слово Кобзаря»
 • 6. Урок мужності до Дня героїв «Герої житимуть в нашому серці», диспут «Чи хотів би я бути героєм.?»
 • 7.Година спілкування до Дня пам’яті та примирення « Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» Покладання квітів до Обеліска та пам’ятника.

7 клас

 • 1.Виховна година «Правила дорожнього руху»
 • 2. Вікторина до Дня Європи
 • 3. Круглий стіл «Соціальні мережі та їх небезпека»
 • 4. Диспут «Що треба робити, щоб не було булінгу»
 • 5.Виховна година «Як уникнути насильства»
 • 6 Урок – пам’ять про Крути

8 клас, ДЮО Надія

 • Урок-дискусія до Дня Соборності України «Торуючи шлях до незалежності»
 • Літературні читання до Дня героїв Крут. Знайомство з романом К. Коновалова «Крути 1918»
 • Урок-пам'ять «Небесна сотня»
 • Літературні посиденьки «Шевченко – поет, Шевченко – художник, Шевченко - пророк»
 • Акція до всесвітнього дня здоров’я «Потурбуєшся про довкілля - потурбуєшся про своє майбутнє»
 • Акція Великодній кошик
 • Бесіда «Булінг  і його наслідки»
 • Акція вдячності до Дня Чорнобильської трагедії
 • Урок – пам'ять до Дня пам’яті та примирення
 •  Вікторина «Що я знаю про Європу»
 •  День ЦЗ. Урок-практикум «Що таке ЗІЗ і як ними користуватися»
 •  Флешмоб «Одягни вишиванку, Україно моя»
 •   Квест «Безпека на дорозі-запорука життя і здоров’я»
 •  Урок – пам'ять до Дня героїв «Герої не вмирають»

9 клас

 • Диспут «Що таке булінг, його причини та наслідки».
 • Круглий стіл «Захисник Вітчизни. Герої не вмирають»
 • Проект  до Міжнародного жіночого дня «Її величність жінка».
 • Участь у акції «Великодній кошик». Виготовлення пасхальних листівок.
 • Батьківський всеобуч «Насилля в сімї та як з цим боротися».
 • Дискусія «Чорнобиль – біль України».
 • Квест «Що я знаю про Європу».
 • Дискусія за круглим столом «Єдність України і Європейського Союзу».
 • Вікторина «Знавці правил дорожнього руху».
 • Гра-квест «Увага на дорозі – життя у безпеці».
 • Проект « З Днем вишиванки, Україно».
 • Тренінг «День цивільного захисту. Вчимося діяти у надзвичайних ситуаціях».

         Управлінська діяльність у навчальному закладі:

вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін навчальних досягнень учнів, професійної компетентності педагогічних працівників – часткове виконання відповідно до планів роботи.

 

6.5.Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості

навчального закладу до управління  його  діяльністю;  співпраця  з громадськими організаціями.

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

 

 •       На виконання наказу по школі від 17.09.2018 №84, відповідно до Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина»на 2012-2021 роки, з метою  системного підходу до роботи з батьками та налагодження тісної співпраці школи і сім’ї в школі створена виховна система «Школа-родина», в основу якої лягли положення виховної технології  «Школа-родина» П.П. Кононенка. Робота з батьками базується на принципах демократизації, гуманізації, партнерських стосунків школи, батьків, громадськості.
 •    Мета родинно-сімейного та морального виховання – збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь. Пріоритетними напрямками взаємодії школи та сім'ї   є :
 • - підвищення педагогічної і правової культури батьків;
 • - пропаганда здорового способу життя в сім'ї;  
 • -організація режиму дня і збалансованого харчування дітей в сім'ї.
 • Методи роботи з батьками спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та родини, на посилення їхнього виховного потенціалу: спостереження, бесіди, тестування, анкетування, діагностика,  аналіз дитячих малюнків про сім'ю, аналіз дитячих творів про сім'ю.
 •    У школі діють класи - родини учнів 1 - 9 класів, які  допомагають створити родинну атмосферу, набути учнями в процесі шкільної освіти життєвого досвіду. Вчителі активно проводить конкурси на краще родовідне дерево «Роде мій» та альбомів «Моя родина», калейдоскоп зимових родинних свят, вшанування дідусів та бабусь, проведення вечорів-розваг,  уроки доброти та наполегливості. Щорічно проводиться анкетування, діагностування батьків, пропонуються пам’ятки для батьків. Складається соціальний паспорт школи на основі проведення громадського огляду умов проживання дітей у сім′ях різних категорій. На внутрішкільному обліку учнів, які потрапили в складні життєві обставини (правопорушники),  учнів школи немає. На жаль, є сім′я Горлатенко О.Б, яка потрапила в складні життєві обставини, перебуває на  обліку у сільській раді, шкільному обліку. Проведено обстеження житлово-побутових умов, про що складено акти. Неодноразово комісія на чолі з  громадським інспектором з охорони дитинства  Танцюрою Г.М. перевіряла житлово-побутові умови. Велася індивідуальна робота з Горлатенко О.Б. щодо моральної і правової відповідальності щодо утримання і виховання дітей.
 •      Простежується співпраця школи, сім′ї, громадськості,  служб у справах дітей. Педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківською радою в питаннях організації харчування дітей,  літнього відпочинку учнів, спортивної, краєзнавчої, позакласної діяльності, надання спонсорської допомоги щодо ремонтних робіт, проведення акцій, зокрема «Допоможи  ЗСУ», «Лист солдату» тощо.
 •    Через введення воєнного стану з 24.02. 2022 року робота з батьками проводилася в основному в дистанційному форматі. Класні керівники, учителі інформували батьків щодо форм проведення дистанційного навчання, надавали психологічну підтримку, залучали до волонтерської діяльності, проведення акцій, флешмобів на підтримку ЗСУ. 
 • Велика частина роботи учителів приділяється розвитку педагогічних здібностей батьків. З цією метою організована індивідуальна робота з батьками (на основі анкетних даних):  консультування батьків з питань навчання та виховання дітей, які мають творчі здібності, проблеми у стосунках з іншими дітьми, батьками, навчанням тощо.

    

 

 

 •  Використання технологій дистанційного навчання під час воєнного стану

 

 • За період воєнного стану здійснювалася навчально - виховна та самоосвітня діяльність. 
 • Проводилася робота із шкільною документацією (класним журналом, календарним плануванням, перевірялися надіслані роботи учнями в Вайбер та Месенджер, виконані завдання учнями на сервісі https://learningapps.org/. Складено кожним педагогом план індивідуальної роботи під час карантину.
 • Згідно з планом індивідуальної роботи кожного тижня проводилося:

1.  Розробка і розміщення у соціальній мережі Viber  та ін. завдань та відео супроводу пояснення матеріалу  для учнів з 1-4 класів та 5-9 класів (згідно з розкладом), проведення уроків в синхроному і асинхронному режимах.

2. Індивідуальні консультації для  учнів в телефонному режимі.

3. Перевірка виконаних завдань.

4. Інструктаж учнів щодо організації дистанційної форми навчання під час карантину та воєнного стану,  надання роз`яснювальної інформації щодо виконання завдань дистанційної форми навчання у Viber та ін.

5. Підготовка до консультацій в умовах навчання в дистанційній формі.

 • Навчання з учнями здійснювалось з використанням технологій  дистанційного навчання. Було створено групи у Viber. Щодня, за розкладом, учні отримували завдання, рекомендації чи відеоуроки. Якщо вивчалася нова тема, то вона супроводжувалася відео поясненням (презентація з детальним поясненням). Виконані завдання учні фотографували та відправляли на перевірку у приватні повідомлення. Якщо ж діти не мали доступу до Інтернету, тоді завдання та щоденні консультації надавалися дітям в телефонному режимі.
 • Також проводилася робота з батьками учнів, адже від взаємозв’язку та взаєморозуміння батьків на даний момент залежить результат навчання учнів. Проводилися індивідуальні бесіди: «Як працювати в умовах карантину?». Систематично проводилися індивідуальні консультації для батьків та учнів, які потребують допомоги під час дистанційного  навчання.
 • Протягом даного періоду працювали над самоосвітою:
 • Вивчалися освітні платформи для роботи з дітьми в умовах карантину.
 • Опрацьовано Методичні поради щодо організації освітнього процесу.
 • Систематично опрацьовувалися статті на сайтах МОН, «НУШ», «На Урок», «Всеосвіта», ЕdEra та на інших.
 • Вчителі брали  участь у  онлайн-семінарах, вебінарах щодо дистанційної освіти: організація освітнього процесу (форми організації в різних умовах, управління, моніторинг тощо).
 • З огляду на те, що Ковалиська гімназія працює з використанням дистанційних форм навчання, постає питання щодо охоплення дітей та підлітків навчанням, відвідування ними уроків.
 • Поважна причина відсутності учня на навчальних заняттях  в основному підтверджується письмовим (найчастіше у вайбер) поясненням батьків  учня.

 

 • У закладі не було випадків пропуску навчальних занять більше 10 робочих днів підряд.
 • Учні , які допустили пропуски навчальних занять до 5 – 8 днів, не завжди мали доступ до Інтернету або технічних засобів. З батьками таких учнів проведено бесіди, пояснення  щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, статті 55 Закону України «Про освіту», відповідно до якої батьки зобов'язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання.

 

Робота учнівського самоврядування

 

 •  Освітнє середовище — це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому робота органів учнівського самоврядування в нашій школі спланована так, щоб сприяти становленню особистості як творця і  проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями демократичного діалогу між поколіннями.
 •   У сучасних умовах актуальною залишається проблема національного в цілому й національно-патріотичного виховання зокрема. Зміни, що відбуваються у суспільстві (соціальні, політичні, економічні), впливають на всі сфери його життя та діяльності, в тому числі і на освіту. Ці зміни актуалізують завдання розвитку особистості, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення.
 •   Особливо актуальними залишаються проблеми насильства та жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми (в т.ч. дітьми), фізичної безпеки дитини.
 • Виховання сучасних дітей, турбота про них, забезпечення їхніх прав в усіх цивілізованих країнах світу розглядається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. За таких обставин базовими векторами консолідації зусиль різних органів державної влади, громадськості та закладів освіти цілком слушно вважати безпеку й благополуччя кожної дитини.
 •   Діяльність колективу нашої гімназії націлена на виконання завдань щодо формування громадянина-патріота України, виховання якостей свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до вибору свого місця в житті, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів на ґрунті національної культури і традицій, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, готового для подальшої освіти і трудової діяльності, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.
 •   Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до суспільних справ. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наш заклад не тільки дає знання, а й виховує людину в дусі патріотизму, вчить добру, порядності, відповідальності, самореалізації та соціальної активності. Виховання учнів в позакласній роботі позитивно впливає на становлення особистості учнів, виводить їхні моральні уявлення за межі повсякденних стосунків.
 •  В нашому закладі розвиток учнів здійснюється через органи учнівського самоврядування, складовою якого є міністерства: міністерство культури і дозвілля, міністерство освіти, міністерство охорони здоров я, міністерство інформації, міністерство внутрішніх справ, міністерство фінансів, міністерство милосердя та доброчинності.
 •  Ми розглядаємо учнівський актив учнівського самоврядування як форму творчої співпраці учнів і педагога для досягнення згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.
 •   Учнівське самоврядування є універсальною формою організаторської діяльності, яку можна вважати способом організації життя шкільного колективу та чинником творчої самореалізації особистост. Діти стають не спостерігачами життя, а його учасниками. Через шкільне самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави. Пріоритетного значення в нашій школі набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), що здійснюється через систему виховних заходів, які проводяться в нашій школі та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність), що досягається шляхом залучення учнівського активу до учнівського самоврядування
 •   У центрі освіти перебуває виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни.
 • У здійсненні виховного процесу ми враховуємо такі організаційні орієнтири:
 • - виховання не зводиться до окремих виховних занять, а триває безперервно: і на уроках, і на перервах, під час виховних заходів, тобто виховуємо скрізь і всюди;
 • - до створення виховного середовища залучається весь колектив школи – тісна співпраця педагогів, учнів та батьків;
 • - у плануванні діяльності враховуємо індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, намагаємось створити належні умови для їх реалізації;
 •   Виховні заходи, які були проведені в нашій школі впродовж 2022-2023 навчального року:
 • 1.Дні здоров’я. Дуже подобається учням всіх вікових категорій. Під час мандрівок діти беруть участь у прибиранні довкілля, спортивних змаганнях, спостереженнях за навколишнім середовищем. Такі заходи активізують учнів до свідомого ставлення до природи і її ресурсів, формують навики здорового способу життя.
 • 2.Олімпійський тиждень. Різноманітні спортивні змагання серед учнів. Крім духу змагань між учнями, формує моральні засади майбутніх захисників Батьківщини.
 • 3.Вшанування ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи: здійснили візит до одного з них. Такі заходи формують почуття свідомості,співчутливості, відповідальності, а також дають можливість пам’ятати про ті страшні події для того аби в майбутньому нічого подібного не сталося.
 • 4. День захисника України. В зв’язку з епідеміологічною ситуацією це свято, як і багато інших, проводилося в онлайн-форматі. «День пам'яті Героїв Крут».  Такі заходи якнайбільше виховують почуття патріотизму, збагачують морально-духовні цінності дітей.
 • 5. Виставки: композиційні букети «Осінній марафон», ялинки з екологічних матеріалів «ЕКОялинка», виставки малюнків «Охорона праці очима дітей», «Збережемо ліс». Такі заходи формують у дітей бережливе ставлення до природних ресурсів, збагачують внутрішній світ
 • 6. Загальношкільні заходи: до Дня української писемності та мови «Мова – духовна скарбниця народу»;  до дня народження Лесі Українки «Стояла я і слухала весну…»,    квест до Дня рідної мови «Мова моя калинова», літературно-музична композиція «Кобзарева думка лине…» сприяють формуванню в школярів любові, поваги та шанобливого ставлення до рідного слова, рідної мови і культури, виховують гордість за великих просвітителів нашої землі, за наших славних предків, повагу до звичаїв і традицій нашого народу.
 • 7.Онлайн-заходи: до Дня Гідності та Свободи, до дня пам'яті  жертв Голодомору 1932-1933-х років «Пам'ять серця», година-реквієм присвячена Дню Героїв Небесної Сотні, День пам’яті «Гірчить Чорнобиль крізь віки...», Новорічні привітання, День перемоги над нацизмом у Європі та день пам’яті та примирення, день матері, День вишиванки, День героїв тощо. Такі заходи виховують у підростаючого покоління шанобливе ставлення до минулого нашого народу, гордість за його перемоги і чорну скорботу за втрати і трагедії, сприяють вивченню та глибшому дослідженню історії і сучасності, сприяють згуртованості учасників, духовному та емоційному збагаченню, збереженню національних традицій та їх популяризації.
 • 8. Дослідницькі онлайн-проекти: «Історія села у світлинах», «Рідний кай – моя колиска». Такі заходи спонукають до дослідження своєї історії.
 • 9. Онлайн – олімпіади: від різних електронних ресурсів «Всеосвіта», «НаУрок». Такі заходи розвивають мислення, логіку, допитливість. Сприяють кращому засвоєнню знань.
 • У 2022-2023 навчальному році учнівське самоврядування здійснювалося через роботу учнівської ради школи, яка має на меті виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації. Таким чином, ми розглядаємо шкільне самоврядування як режим протікання спільного і самостійного життя, в якому кожен учень може визначити своє місце і реалізувати свої здібності та можливості.

 

 • Учнівська рада є постійно діючим органом шкільного самоврядування учнів, склад — Президент школи , заступник, секретар  та старостат школи – учні 1- 9 класів, які обираються відкритим голосуванням від кожного класу. Вибори проводяться у вересні кожного навчального року.
 • Засідання Учнівської ради проходять відкрито раз на місяць та в разі необхідності. Члени учнівської ради представляють інтереси учнівської громадськості і здійснюють зв'язок з педагогічною та батьківською громадськістю, беруть участь у плануванні організації шкільного життя. На першому засіданні Ради школи було поновлено склад правління Міністерств: освіти, культури і дозвілля, охорони здоров’я, чистоти і порядку, внутрішніх справ, милосердя та доброчинності, інформації. Всі ці міністерства прагнуть узгодженості і взаємодії між учнями і дорослими. Один раз на місяць відбувалося засідання учнівської ради, де обговорювали план роботи на місяць, визначали відповідальних за різні справи, слухали звіти комісій про виконану роботу. Кожне з міністерств визначало ті завдання, які реалізуються в учнівському колективі.
 • Активна участь в учнівському самоврядуванні сприяє розвитку творчих здібностей учнів, проявляє їхню громадську позицію як патріота України, допомагає реалізувати лідерські якості. В процесі впровадження моделі учнівського самоврядування, у школі можна відстежити низку шкільних традицій: День знань, загальношкільний День здоров’я, День учителя, День Захисника України, святкові вистави до Дня Святого Миколая, Новорічні свята, День Героїв Небесної Сотні, День Матері, День вишиванки, День Героїв, проведення предметних і тематичних тижнів.
 •   Члени Міністерства освіти надають учням допомогу, яким складно у навчанні, залучають учнів до участі в шкільних та районних олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх.
 • Впродовж року Міністерство дисципліни і порядку провело рейди щодо вивчення стану готовності учнів до навчального процесу, стану збереження шкільних підручників.
 •  Значна увага приділялася правовому вихованню. Міністерство внутрішніх справ веде  контроль за правопорушеннями та учнями, які схильні до правопорушень. Ведеться контроль над відвідуванням учнями школи, організовувалось чергування учнів під час перерв, проводились бесіди на антиалкогольну та антинікотинову пропаганду, про СНІД та наркотики.
 •   Міністерство дисципліни і порядку добре співпрацює з іншими Міністерствами, члени яких завжди знаходять шляхи вирішення різних проблем, які виникають у процесі організації певного заходу.
 • Цього року, як і щороку, слід відзначити досягнення Міністерства культури і дозвілля, члени якого вміло та творчо організували та проводили позакласні заходи в тому числі і в онлайн-форматі.
 •   Міністерство охорони здоров’я і спорту залучало учнів до спортивних гуртків та секцій, до участі у змаганнях, організовувало активний відпочинок школярів під час перерв, вело пропаганду здорового способу життя, допомагало у проведенні Дня здоров’я. Члени цього Міністерства організовували рухливі  ігри.
 •   Міністерство інформації – прес-центр висвітлювало події життя школи та участь у святах і різноманітних заходах, розповідали на сторінках соцмереж та на персональному сайті нашої школи.
 • Цього року добре працювало Міністерство милосердя та доброчинності. Учні брали активну участь у різних соціальних проектах та доброчинних акціях.
 •   Міністерству чистоти і порядку ретельніше дотримуватись правил та обов’язків, покладених на них.
 • Тому, плануючи роботу органів учнівського самоврядування на 2023- 2024 навчальний рік, необхідно звернути увагу на виправлення всіх недоліків, що були допущені у минулому навчальному році:
 • активніше залучати учнів до проведення всіх загальношкільних заходів;
 • в процесі роботи підтримувати співпрацю з адміністрацією закладу, класними керівниками;
 • залучати учнів до проведення тематичних лінійок, доброчинних акцій;
 • здійснювати рейди щодо стану готовності учнів до уроків, стану збереження шкільного майна, підручників.

 

6.5.Соціальний  захист,  збереження  та  зміцнення  здоров'я

учнів та педагогічних працівників:

     - забезпечення   організації    харчування    та    медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;

     - дотримання  вимог  охорони  дитинства,   техніки   безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

     - надання соціальної підтримки  та  допомоги  дітям  сиротам, дітям,    позбавленим    батьківського    піклування,    дітям   з малозабезпечених сімей;

     - моральне  та  матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

     - дотримання    правопорядку    неповнолітніми    та    вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;

     - стан дитячого травматизму.

 Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі та діяльність  зі збереження і зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу в 2022-2023 н.р.

Одним з напрямків діяльності закладу в 2022-2023 н.р. була формування життєвих компетентностей учнів у процесі навчання та виховання, створення сприятливих умов для розвитку і виховання особистості школяра з високою культурою здоров'я, здатної формувати свій життєвий досвід на основі моральних цінностей українського народу та людства в цілому.

Участь учнів у заходах різного рівня, збереження їхнього здоров'я залишаються ключовим аспектом діяльності закладу. У зв'язку з цим робота школи була спрямована на розв'язання наступних завдань:

- створення сприятливих умов для творчого засвоєння певної суми базових знань учнями, формування в них навичок самостійного оволодіння новими знаннями та інформацією, вироблення потреби в навчанні впродовж всього життя, формування навичок здорового способу життя;

- врахування сучасних державних вимог до заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я дітей;

- залучення учнів до різного роду заходів, конкурсів різного рівня і напрямку з метою самовдосконалення та реалізації набутих знань, умінь та навичок, спрямованих на пропаганду здорового способу життя;

- забезпечення подальшої роботи учнівського самоврядування,  організації здорового способу життя учнів.

 Радою учнівського самоврядування постійно велася робота, спрямована на формування  здорового способу життя, культури здоров'я. В рамках цього  впродовж року були проведені такі заходи в режимі онлайн:

«Олімпійський тиждень» - вересень 2022 р.

Спортивні змагання до «Дня українського козацтва» - жовтень 2022 р.

Гра «Нумо, хлопці» до Дня Збройних Сил України  - грудень 2022 р.

Участь  конкурсах плакатів, малюнків «Ми за здоров’я», «Охорона праці очима дітей» - впродовж року.

З учнями закладу проводилися заходи щодо профілактики захворювання на ГРВІ: профілактичні бесіди, створення та написання пам’яток, робота з батьками та дітьми щодо дій в умовах воєнного стану – вересень 2022-травень 2023 р.

В закладі  постійно проводилася профілактична робота щодо профілактики таких негативних явищ як паління, вживання алкогольних напоїв, бродяжництво, булінг.

Постійно на уроках основ здоров’я зверталася увага на зміцнення здоров’я школярів та профілактики різних захворювань, формування здоров’я- збережувальних компетентностей.

Постійно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.

 День ЦЗ  не проводився, але особлива  увага акцентувалася на тому, як самостійно зберегти своє життя і здоров’я при техногенних та природних небезпеках, в умовах воєнного стану.

    Рада учнівського самоврядування постійно працює над тим, щоб кожен учень отримував задоволення від навчання, відчував себе комфортно на уроках, зберігав своє здоров'я. 

           Для підтримки фізичного розвитку учнів  керівником спортивного гуртка проводяться спортивні заняття з формування здорового і безпечного способу життя, організовуються змагання із залученням батьків.

        Так, при викладанні «Здоров'я, безпека та добробут», «Основ здоров’я» вчителем Конопадою І.А. систематично використовуються здоров’язберігаючі технології превентивного впливу, особливо технологія ООЖН (освіта на основі розвитку життєвих навичок). ООЖН – це ефективна педагогічна технологія, спрямована на формування здорової і просоціальної особистості. Вона розвиває соціально – психологічні компетентності учнів (їх знання, уміння, навички). Це сприяє формуванню своєрідного «поведінкового імунітету» до ризикової поведінки і до ВІЛ – інфікування. Широко застосовуються тренінги, або елементи тренінгів. 

           У щорічному моніторингу стану здоров’я учнів 1 – 9 класів, яким керує заступник директора з навчально-виховної роботи Л.М. Танцюра, ведеться облік основних показників фізичного розвитку. Проводиться моніторинг рівня фізичної підготовленості учнів за фізичними тестами, моніторингове дослідження стану психічного й морального здоров’я учнів та інфраструктури, яка забезпечує збереження здоров’я школярів за анкетами «Умови та спосіб життя школярів 1 – 4 класів», «Умови та спосіб життя школярів 5 – 9 класів», моніторинг по формуванню здоров’язберігаючих компетентностей, моніторинг оздоровлення по профілям і моніторинг розподілу учнів по фізичних групах.

         Виходячи з цього, та відповідно до забезпеченості спортивної бази планується робота закладу  і складається річний план оздоровчих, спортивних та виховних заходів.

  Педагоги закладу завжди памятають, що шкільне життя  насичене різноманітними стресогенним факторами. Адже часто засвоєння знань дається дітям дорогою ціною – ціною власного здоровя. Тому лікарська заповідь «Не зашкодь!» - це найважливіший принцип.

           Педагоги  використовують варіативність, гнучкість і адаптивність педагогічних технологій, методичних засобів, які реалізують принцип «Школа для дитини, а не дитина для школи».

          Таким чином, робота закладу  збагачує й збалансовує діяльність колектив, спрямовує творчість учителів і учнів на вдосконалення освітнього процесу. Вважаємо, що результатом нашого успіху буде створення атмосфери взаємоповаги, любові, толерантності та довіри у нас в закладі. 

Медичний працівник в закладі відсутній.

Організація харчування учнів у навчальному закладі: не проводилось.

 

Додаток: участь учителів  та здобувачів освіти у різних формах методичної роботи, конкурсах тощо.

 

Захід

Учасники

Учитель

Результати

Олімпіади. ІІ етап

Наказ відділу від 29.12.2022 №57

Біологія

Микитчак Ілона – 9 кл

Гудзь Л.Т.

2 місце

Хімія

Гузьман Маргарита – 7

Гудзь Л.Т.

3 місце

Історія

Помазан Назар – 9 клас

Гирник Н.В.

3 місце

Математика

Гузьман Маргарита – 7

    Романюк Марія - 6

Волошина В.В.

2 місце

Англійська мова

Микитчак Ілона – 9 кл

Рябоконь І.Ю

участь

Українська мова та література

Гузьман Маргарита – 7

 

Танцюра Л.М.

2 місце

Конкурси

 

 

 

 

Наказ відділу №41 від 15.11.2022

Конкурс знавців української мови ім. Т. Шевченка

Гузьман Маргарита – 7

 

Танцюра Л.М.

участь

 

Наказ відділу №53 від  16.12.2022

Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика

Гузьман Маргарита – 7

 

Танцюра Л.М.

3 місце

 

Іщенко Майя – 6 кл

Танцюра Л.М.

2 місце

 

Танцюра Роман – 4 кл

Коломієць М.Л.

3 місце

 

Наказ відділу від 12.12.2022 №49

Український сувенір

Новак  Діана

Гальченко Н.П.

1 місце ОТГ,

2 – обласний етап

 

 

Новак Оксана

Панчук Д.В.

1 місце ОТГ,

2 – обласний етап

 

Наказ відділу від 15.12.2022 №51

Новорічна композиція

Кулаков Ян

Конопада І.А.

2 місце ОТГ

Шкарпетка  до Святого Миколая

Новак  Діана

Гальченко Н.П.

1 місце ОТГ,

2 – обласний етап

 

Новак Оксана

Панчук Д.В.

1 місце ОТГ,

2 – обласний

Акції

 

 

 

Дітям Херсонщини

Учні 1 – 9 класів

Усі вчителі, крім Пономаренко О.О.

участь

Шкарпетки Воїнам від Миколая

Учні 1 – 9 класів

Усі вчителі, крім Пономаренко О.О.

1 місце ОТГ

Онлайн –конкурс фоторобіт  обласного центру туризму

та  краєзнавчої  роботи «З Україною в серці»

Коломієць Катерина-8

 

Конопада І.А

участь

Інтернет – олімпіада

«На урок» з основ здоров'я

6 учасників

 

Конопада І.А

Диплом ІІ ступеня 3 учні

Великодній кошик

Кулаков Ян «Великодні янголи» 7 клас

8 клас малюнки, солодощі

Учні 1-4 класі

Учні 5 класу сувеніри, пряники, паска

 

Конопада І.А.

 

 

Волошина В.В.

Панчук Д.В.

Гальченко Н.П.

Пономаренко О.О.

Коломієць М.Л.

 

Всеукраїнська акція “Годівничка”

Кулаков Ян

Гудзь Л.Т.

ІІІ місце в області

“Зоологічна галерея”

Ніколенко А.

Гудзь Л.Т.

Грамота за участь обл.

Виставка «Нова українська школа Черкащини»

Методична розробка «Робочий зошит з української літератури для 6 класу ЗЗСО»

 

Методичний посібник з образотворчого мистецтва «Конструюємо урок разом»

Конопада І.А.

 

 

 

 

Конопада І.А.

Диплом Управління освіти і науки ЧОДА

 

Диплом ЧОІПОПП

 

Управлінська діяльність у навчальному закладі:

 • вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін навчальних досягнень учнів, професійної компетентності педагогічних працівників – часткове виконання відповідно до планів роботи.

 

 • 6.6. Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості

навчального закладу до управління  його  діяльністю;  співпраця  з громадськими організаціями.

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

 

      На виконання наказу по школі від 17.09.2018 №84, відповідно до Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина»на 2012-2021 роки (пролонговано), з метою  системного підходу до роботи з батьками та налагодження тісної співпраці школи і сім’ї в школі створена виховна система «Школа-родина», в основу якої лягли положення виховної технології  «Школа-родина» П.П. Кононенка. Робота з батьками базується на принципах демократизації, гуманізації, партнерських стосунків школи, батьків, громадськості.

   Мета родинно-сімейного та морального виховання – збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь. Пріоритетними напрямками взаємодії школи та сім'ї   є :

- підвищення педагогічної і правової культури батьків;

- пропаганда здорового способу життя в сім'ї; 

-організація режиму дня і збалансованого харчування дітей в сім'ї.

Методи роботи з батьками спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та родини, на посилення їхнього виховного потенціалу: спостереження, бесіди, тестування, анкетування, діагностика,  аналіз дитячих малюнків про сім'ю, аналіз дитячих творів про сім'ю.

   У школі діють класи - родини учнів 1 - 9 класів, які  допомагають створити родинну атмосферу, набути учнями в процесі шкільної освіти життєвого досвіду. Вчителі активно проводить конкурси на краще родовідне дерево «Роде мій» та альбомів «Моя родина», калейдоскоп зимових родинних свят, вшанування дідусів та бабусь, проведення вечорів-розваг,  уроки доброти та наполегливості. Щорічно проводиться анкетування, діагностування батьків, пропонуються пам’ятки для батьків. Складається соціальний паспорт школи на основі проведення громадського огляду умов проживання дітей у сім′ях різних категорій. На внутрішкільному обліку учнів, які потрапили в складні життєві обставини (правопорушники),  учнів школи немає. На жаль, є сім′я Горлатенко О.Б, яка потрапила в складні життєві обставини, перебуває на  обліку у сільській раді, шкільному обліку. Проведено обстеження житлово-побутових умов, про що складено акти. Неодноразово комісія на чолі з  громадським інспектором з охорони дитинства  Танцюрою Г.М. перевіряла житлово-побутові умови. Велася індивідуальна робота з Горлатенко О.Б. щодо моральної і правової відповідальності щодо утримання і виховання дітей.

     Простежується співпраця школи, сім′ї, громадськості,  служб у справах дітей. Педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківською радою в питаннях організації харчування дітей,  літнього відпочинку учнів, спортивної, краєзнавчої, позакласної діяльності, надання спонсорської допомоги щодо ремонтних робіт, проведення акцій, зокрема «Допоможи  ЗСУ», «Лист солдату» тощо.

   Через введення воєнного стану з 24.02.2022 року робота з батьками проводилася в основному в дистанційному форматі. Класні керівники, учителі інформували батьків щодо форм проведення дистанційного навчання, надавали психологічну підтримку, залучали до волонтерської діяльності, проведення акцій, флешмобів на підтримку ЗСУ. 

Велика частина роботи учителів приділяється розвитку педагогічних здібностей батьків. З цією метою організована індивідуальна робота з батьками (на основі анкетних даних):  консультування батьків з питань навчання та виховання дітей, які мають творчі здібності, проблеми у стосунках з іншими дітьми, батьками, навчанням тощо.

     

Використання технологій дистанційного навчання під час воєнного стану

 

За період воєнного стану здійснювалася навчально - виховна та самоосвітня діяльність. 

Проводилася робота із шкільною документацією (класним журналом, календарним плануванням, перевірялися надіслані роботи учнями в Вайбер та Месенджер, виконані завдання учнями на сервісі https://learningapps.org/. Складено кожним педагогом план індивідуальної роботи під час карантину.

Згідно з планом індивідуальної роботи кожного тижня проводилося:

1.  Розробка і розміщення у соціальній мережі Viber  та ін. завдань та відео супроводу пояснення матеріалу  для учнів з 1-4 класів та 5-9 класів (згідно з розкладом), проведення уроків в синхроному і асинхронному режимах.

2. Індивідуальні консультації для  учнів в телефонному режимі.

3. Перевірка виконаних завдань.

4. Інструктаж учнів щодо організації дистанційної форми навчання під час карантину та воєнного стану,  надання роз`яснювальної інформації щодо виконання завдань дистанційної форми навчання у Viber та ін.

5. Підготовка до консультацій в умовах навчання в дистанційній формі.

Навчання з учнями здійснювалось з використанням технологій  дистанційного навчання. Було створено групи у Viber. Щодня, за розкладом, учні отримували завдання, рекомендації чи відеоуроки. Якщо вивчалася нова тема, то вона супроводжувалася відео поясненням (презентація з детальним поясненням). Виконані завдання учні фотографували та відправляли на перевірку у приватні повідомлення. Якщо ж діти не мали доступу до Інтернету, тоді завдання та щоденні консультації надавалися дітям в телефонному режимі.

Також проводилася робота з батьками учнів, адже від взаємозв’язку та взаєморозуміння батьків на даний момент залежить результат навчання учнів. Проводилися індивідуальні бесіди: «Як працювати в умовах карантину?». Систематично проводилися індивідуальні консультації для батьків та учнів, які потребують допомоги під час дистанційного  навчання.

Протягом даного періоду працювали над самоосвітою:

 1. Вивчалися освітні платформи для роботи з дітьми в умовах карантину.
 2. Опрацьовано Методичні поради щодо організації освітнього процесу.

Систематично опрацьовувалися статті на сайтах МОН, «НУШ», «На Урок», «Всеосвіта», ЕdEra та на інших.

Вчителі брали  участь у  онлайн-семінарах, вебінарах щодо дистанційної освіти: організація освітнього процесу (форми організації в різних умовах, управління, моніторинг тощо).

З огляду на те, що Ковалиська гімназія працює з використанням дистанційних форм навчання, постає питання щодо охоплення дітей та підлітків навчанням, відвідування ними уроків.

Поважна причина відсутності учня на навчальних заняттях  в основному підтверджується письмовим (найчастіше у вайбер) поясненням батьків  учня.

 

Кількість учнів у

гімназії

Кількість учнів ЗЗСО, які працюють дистанційно

 

Виходять на уроки систематично

Допускають пропуски до 10 робочих днів підряд (5-10 днів підряд)

Допускають пропуски занять більше 10 робочих днів підряд

З поважних причин

Без поважних причин

З поважних причин

52

45

7

0

0

           

У закладі не було випадків пропуску навчальних занять більше 10 робочих днів підряд. Учні , які допустили пропуски навчальних занять до 5 – 8 днів, не завжди мали доступ до Інтернету або технічних засобів. З батьками таких учнів проведено бесіди, пояснення  щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, статті 55 Закону України «Про освіту», відповідно до якої батьки зобов'язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання.

 

6.7.Дисциплінарна  практика  та  аналіз  звернень громадян з

питань діяльності навчального  закладу.  Реагування  керівника на зауваження та пропозиції,  викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною  радою,  батьками,  представниками  інших  органів громадського самоврядування.

Один раз на рік аналізуються звернення громадян, за матеріалами видається наказ.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень