Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Про бюджет Ротмістрівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Дата: 02.01.2019 11:52
Кількість переглядів: 848

 

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 Рішення

"21 " грудня 2018 року

                                                  N 22-7/VІІ

   

Про  бюджет Ротмістрівської                                                                           об’єднаної територіальної громади
на
2019 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини першої статті 61  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтей 76,77 Бюджетного кодексу України, Ротмістрівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 24 707 318 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади - 24 482 318 гривень та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади - 225 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 24 707 318 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 24 482 318 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 225 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 1000 гривень, що становить 0,004 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.                                                                                                                                  Делегувати виконавчому комітету Ротмістрівської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету бюджету об’єднаної територіальної громади у період між сесіями сільської  ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади  на реалізацію місцевих програм у сумі 14 541 974 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:                                                                                                                  1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексуУкраїни);                                                                                                                 2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.              

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:                                                              1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 Бюджетного кодексу України;                                                                                                                                2) у частині фінансування є надходження, визначені  частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72  Бюджетного кодексу України.

         7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:                                                                                                   оплату праці працівників бюджетних установ;                                                               нарахування на заробітну плату;                                                                         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;                               забезпечення продуктами харчування;                                                                     оплата комунальних послуг та енергоносіїв;                                                           поточні трансферти населенню;                                                                                 поточні трансферти місцевим бюджетам;                                                       забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення для індивідуального користування;                                                                                  оплата послуг з охорони комунальних закладів;                                                      оплата енергосервісу.

          8. Доручити сільському голові здійснювати у 2019 році  на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:                                                                                                           1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;                                                                                                          2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;                                                                                        3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;                                                                                   4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:                                                                       здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;                                                                            оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;                                                                     5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;                                                                                               6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг , на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних кошів, дія бюджетного призначення  не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача  бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.                                                                                                                                                                                              У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади сільський голова, за обґрунтованим поданням   головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.                                                                                                                                 У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.                                                                 Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням,  здійснюється за рішенням виконавчого комітету, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.                          Забороняється без внесення змін до рішення про  бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами  бюджету об’єднаної територіальної громади на:                                                      оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.                                                                                                                Надати право виконавчому комітету сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.    

12. Делегувати Смілянській районній раді повноваження що стосуються:

-здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів;                                                                                                                                - надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади,                                                                                                                   - надання соціальних та позашкільних освітніх послуг  жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та бюджету об’єднаної територіальної громади до здійснення заходів щодо передачі майна закладів, які розташовані на території громади з районної до комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

14. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення у газеті «Смілянські обрії».

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова

____________
 

В.І.Ховайба
 

 

 

 

 

 

Завантажити додатки


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень