Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

ЗВІТ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КУЦІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА РОТМІСТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

 

 ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КУЦІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА РОТМІСТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

ПРО РОБОТУ ШКОЛИ

У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

2023

 

Загальна інформація про заклад

 

Рік заснування

1912 рік

В. о. директора школи

Волинець Ольга Володимирівна , освіта вища, за фахом учитетель початкових класів , спеціаліст І кваліфікаційної категорії. Заклад очолює з лютого 2022 року.

Контингент учнів

На початок 2022-2023 навчального року у закладі навчалось 8 учнів.

Мова навчання

Українська мова

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 2 педагоги ,  І кваліфікаційну категорію -  1 вчитель, категорію „спеціаліст” – 1 вчитель.

Забезпечення харчуванням

Навчання проводилось у 2022-2023році з використанням дистанційних форм, тому харчуванням дітей не  забезпечували .

Творчий потенціал

  Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування у здобувачів освіти  ключових компететентностей необхідних для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці».

   Учителі школи беруть активну участь у конкурсах, онлайн-конференціях, засіданнях методичних обєднань , у проведенні семінарів-практикумів.

   Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічної ради, відпрацьовуючи при підготовці систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини, на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти відповідності форм і методів викладання європейським стандартам, удосконалення самостійних методів навчання

Гурткова робота

У школі працює гурток художньо-декоративного мистецтва «Умілі рученята» та природничо-екологічний гурток «Дивосвіт».

 

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – спортивна зала, футбольний та баскетбольний майданчик, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує 446  примірників  художньої літератури та 210 підручників. Протягом року придбано 3 хромбуки та 1 ноутбук.

 

 

1. Кадрове забезпечення

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти, молоді та спорту, культури та зовнішніх звязків Ротмістрівської сільської ради  на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

  Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

 

 

 

 Якісний склад педагогічного колективу школи :

 

      За віком

      За категоріями

За педстажем

30 – 40 років - 0

Спеціаліст вищої категорії - 0

До 15 років -0

40 – 50 років - 0

Спеціаліст  I категорії – 1

 Понад 25 років -2

 

50 – 60 років – 1

Спеціаліст – 1

 

Понад 60 - 1

 

 

 

    У 2022-2023 навчальному році школа забезпечена штатними працівниками на  100% - 6 штатних одиниць (педагогічних працівників – 2; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 4).

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

    Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

    Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

2. Методична робота

 

   У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив школи працює над методичною проблемою: «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти через впровадження інтерактивних технологій у систему навчання та імідж сучасного педагога».

    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

    За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі.

        Створено сайт школи та сторінка в контакті. На сайті школи представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби тощо, сторінка з історії школи, шкільне життя. Сайт оновлюється та розробляється вчителем початкових класів Волошин Л.А.

    Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку навчального складається заявка на для проходження вчителями курсів з основного предмета і вчителів, які працюють не за фахом або викладають декілька предметів.

 

Учителі закладу щорічно підвищують кваліфікацію:

 

П.І.Б.

учителя

Кількість годин/Кредитів

Місце проходження навчання

Дата проходження навчання

№ сертифіката

1

Волошин Людмила Анатоліївна

50 годин

 

30 годин/1кредит

EDERA

 

Спецкурс для педагогічних працівників

 

 

31.10.2022

 

З 13.11. 2022.до 

12.12.2022

 

 

СК№

02139133/008048-30

 

 

3

Волинець

Ольга Володимирівна

48 годин/1,6 кредит

Спецкурс для педагогічних працівників

З 13.11. 2022.до 

12.12.2022

ЕК№

3022139133/002321

 

   Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у методичному кабінеті школи  відеотеки кращих освітянських доробок школи. Вчителі не займалися науково-дослідницькою роботою. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм.

3. Навчальна діяльність учнів

    У 2022-2023 навчальному році навчання завершили 3 учні, середня наповнюваність класів 3учні.   

    У 2023-2024 навчальному році школа працюватиме у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

  •  в 1 класі – 35 хвилин;
  •  в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

 

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями.

                                

4. Виховна робота

   Пріоритетні напрямки виховної роботи:

  •  формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

-  підвищення фахового рівня вчителів;

-  активізація роботи з батьками і громадськістю;

-  активізація екскурсійної діяльності;

-  активізація народознавчої роботи;

   

5. Соціальний захист

У 2022-2023 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки».

Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи.

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів, класними керівниками проводились обстеження умов проживання та виховання дітей.

З метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав.

 

 

 

 

6. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи. Вчителі та працівники школи щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком один раз на рік.

     У їдальні усунені недоліки – систематично закуповується необхідний інвентар (виделки, ложки, крани, системи водопостачання, відремонтовано електроплиту, закуповуються необхідні миючі засоби, засоби гігієни. Однак, приміщення шкільної їдальні потребує капітального ремонту, меблі та обладнання технічно і морально застаріле

 

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на педагогічних радах. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 

8. Фінансово-господарська діяльність

    Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету.

    Заплановано косметичні ремонти класних кімнат, коридорів, облаштування стендами та комп’ютерною технікою.

 

9. Управлінська діяльність

    Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

    Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

  • підготовка конкурентоспроможних випускників;
  • створення конкурентоздатного освітнього середовища;
  • використання комп’ютерної мережі Інтернет;

    Модернізованими управлінськими функціями є: прогностична, політико-дипломатична, консультативна, менеджерська, представницька.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень