Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки, складання проекту місцевого бюджету на 2022 рік

Дата: 28.07.2021 15:50
Кількість переглядів: 1440

Фото без опису

УКРАЇНА
РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29.06.2021                                                                                                № 43

Про затвердження плану заходів щодо

складання прогнозу місцевого бюджету

на 2022-2024 роки, складання проекту

 місцевого бюджету на 2022 рік

 

Відповідно до статей 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»  виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:

  1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Ротмістрівської  сільської територіальної громади на 2022-2024 роки згідно з додатком 1
  2. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Ротмістрівської  сільської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 2.
  3. Керівникам структурних підрозділів сільської ради та виконавчого комітету, головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання заходів, затверджених цим рішенням.
  4. Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради С.Синьопуп.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.Волошина.

 

Заступник з питань діяльності

 

виконавчих органів ради                                                     Ігор Волошин

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Ротмістрівської сільської ради від р №

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Ротмістрівської сільської
територіальної
громади на 2022-2024 роки

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2022 рік в ПЗ LOGICA

До 31 травня 2021 р

Всі учасники бюджетного процесу

2.

Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

Червень

2021 р

Фінансовий відділ

3.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів               організаційно-методологічних               засад

складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

Після отримання з Мінфіну

Фінансовий відділ

4.

Надання фінансовому відділу Ротмістрівської сільської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

До 30 червня

2021 р

Відділ економічного розвитку та інвестицій

5.

Надання фінансовому відділу Ротмістрівської сільської ради інформації щодо чисельності населення

До 30 червня 2021 р

УНАП (за запитом)

6.

Підготовка та подання фінансовому відділу Ротмістрівської сільської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів місцевого бюджету на 2022-2024 роки відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету

До 30 червня 2021 р

ГУ ДПС в Черкаській області, Відділ економічного розвитку та інвестицій Відділ комунальної власності, жкг та земельних відносин

 

 

7.

Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету, та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

До 30 червня 2021 р

Фінансовий відділ

8.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на роки на підставі інформації, визначеної відповідно до п.7

До 1 липня 2021 р

Фінансовий відділ

9.

Розроблення та    доведення до                     головних

розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період

До 5 липня 2021 р

Фінансовий відділ

10.

Надання фінансовому відділу сільської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання в 2022-2024 роки(в т.ч. через «Logica»)

До 15 липня 2021 р

Головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Здійснення  аналізу   поданих                    головними

розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій

До 25 липня 2021 р

Фінансовий відділ

12.

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних                          коштів         щодо

узгодження показників прогнозу місцевого бюджету

До 30 липня 2021 р

Фінансовий відділ, головні

розпорядники бюджетних коштів

13.

Подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів місцевого бюджету пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету (через «Logica»)

До 30 липня 2021 р

Головні розпорядники бюджетних коштів,Фінансовий відділ

14.

Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів селищної ради та її виконавчих органів

До 15 серпня 2021 р

Фінансовий відділ

15.

Подання прогнозу місцевого бюджету до виконавчого комітету селищної ради.

До 15 серпня 2021 р (граничний термін)

Фінансовий відділ

16.

Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

До 1 вересня 2021 р (граничний термін)

Виконавчий комітет сільської ради

17.

Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним                                     обґрунтуванням до

селищної ради для розгляду в порядку, визначеному радою

У 5-ти денний строк після його схвалення (не пізніше 6 вересня 2021 р)

Виконавчий комітет сільської ради

 

18.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями сільської ради та на пленарному засіданні ради в порядку, визначеному радою

До прийняття рішення

Представники виконавчого комітету, головних розпорядників бюджетних коштів

19.

Розгляд прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки.

До

25 вересня 2021 р

Сільська рада

20.

Подання інформації до Мінфіну, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2022-2024 р через ПЗ «LOGICA»

До 30 вересня

2021 р

Фінансовий відділ

 

 

Додаток 2

    ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Ротмістрівської сільської ради від р №

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту бюджету Ротмістрівської сільської
територіальної громади на 2022 рік

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповіда льні за виконання

1

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєку сільського бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

Після отримання з Мінфіну

Фінансовий відділ

2

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

  • прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
  • методики їх визначення

Після отримання з

ДФ ОДА

Фінансовий відділ

3

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

  • інструкції з підготовки бюджетних запитів;

-граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

  • інструктивного листа щодо організаційних та інших

вимог,  яких   зобов'язані дотримуватися             всі

розпорядники бюджетних коштів

Серпень - вересень 2021р

Фінансовий відділ

4

Організація роботи з розробки бюджетних запитів та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2022 рік.

Вересень- жовтень 2021р

Головні розпорядники бюджетних коштів

5

Подання бюджетних запитів фінансовому відділу сільської ради.

Жовтень

2021р

Головні розпорядники бюджетних коштів

6

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до проекту місцевого бюджету

Жовтень - листопад 2021 р

Фінансовий відділ

7

Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA»

До 31 грудня

2021 р

Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансовий відділ

7

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною

Після прийняття проєкту

Фінансовий відділ

 

 

 

Радою України у другому читанні

державного бюджетуВерх овною Радою

України у другому читанні

 

9

Підготовка проєкту рішення про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України.

Листопад 2021 р

Фінансовий відділ

10

Схвалення проекту рішення про  бюджет сільської територіальної громади

Листопад2021

р

Виконавчий комітет сільської ради

11

Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA»

До 31 грудня

2021 р

Фінансовий відділ

12

Оприлюднення проєкту рішення Ротмістрівської сільської ради про бюджет, схваленого виконавчим комітетом Ротмістрівської сільської ради.

За 20 робочих днів до дати його розгляду радою

Виконавчий комітет сільської ради

13

Направлення схваленого проекту рішення про бюджет до сільської ради

14

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Не пізніше ніж через 3 робочих дні після затвердження радою проєкту рішення про бюджет

Головні розпорядники коштів

15

Доопрацювання проєкту рішення сільської ради про  бюджет сільської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

Грудень 2021 р

Фінансовий відділ

16

Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет сільської територіальної громади

Грудень 2021 р

Виконавчий комітет,фінан совий відділ , головні розпорядники бюджетних коштів

17

Затвердження місцевого бюджету на сесії ради

До 25 грудня 2021 р. включно

Ротмістрівська сільська рада

18

Інформування щодо затвердження сільською радою рішення про місцевий бюджет на 2022 рік через ПЗ «LOGICA»

В одноденний строк після прийняття рішення

Фінансовий відділ

19

Подання інформації, що міститься в затвердженому міської радою рішенні про місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA»

До 31 грудня 2021 р

Фінансовий відділ

20

Оприлюднення рішення сільської ради про місцевий бюджет на 2022 рік на офіційних сайтах селищної ради

Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення

Фінансовий відділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень