Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Про схвалення проекту бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік та прогноз бюджету на 2023 - 2024 роки

Дата: 24.11.2021 17:09
Кількість переглядів: 494

Фото без опису

УКРАЇНА

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

24.11.2021

 

                  67

 

Про схвалення проєкту бюджету

Ротмістрівської сільської

територіальної громади

на 2022 рік

 

Відповідно до пункту 1 частини а статті 28, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 21, частини 1 статті 76 Бюджетного Кодексу України, розглянувши проєкт  бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік, виконавчий комітет  сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади  на 2022 рік, що додається.

3. Подати проєкт бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік на розгляд та затвердження сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову та начальника Фінансового відділу.

 

 

 

Сільський голова                                                              Володимир ХОВАЙБА

 

Додаток

до рішення виконкому

від 24.11.2021 № 67

ПРОЄКТ                     

Фото без опису

УКРАЇНА

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

____.12.2021

                     №    /VІІІ

 

 

«Про бюджет Ротмістрівської сільської  територіальної громади

на 2022 рік»

( 23508000000 )

(код бюджету)

 

Відповідно  пункту  23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Ротмістрівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади у сумі 79 122 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 78 493 850 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  сільської територіальної громади – 628 250 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади у сумі  79 122 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 78 493 850  гривень та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 628 250 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади у розмірі 5000 гривень, що становить 0,006 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету  Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Ротмістрівської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями Ротмістрівської сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет територіальної громади.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 15 654 367 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Ротмістрівської сільської  територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету  Ротмістрівськуої сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування  у  частині  кредитування  є  надання  кредитів  з бюджету,  що   здійснюється   за   рахунок   доходів,   визначених   статтею   64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету  територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надання кредитів з бюджету за рахунок надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету   Ротмістрівської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення  осіб   з        інвалідністю        технічними          та      іншими засобами реабілітації,       виробами   медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити керівникові фінансового відділу  Ротмістрівської сільської ради здійснювати у 2022 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської  територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

    9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Ротмістрівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   10. Головним розпорядникам коштів бюджету Ротмітрівської сільської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7)  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет Ротмістрівської сільської  територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Ротмістрівської сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Ротмістрівської       сільської територіальної громади Фінансовий відділ Ротмістрівської сільської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Ротмістрівської сільської ради, погодженим постійною комісією з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету сільської територіальної громади і надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Ротмістрівської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

12. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного Кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності громади, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки(акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями( стандартами) бухгалтерського обліку. Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету громади.

Підприємства та організації, які належать до комунальної власності територіальної громади, сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2021 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

14. Додатки №№ 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Ротмістрівській сільській раді опублікувати це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Смілянські обрії».

16. Надати пільги закладам та установам, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом звільнення їх від сплати земельного податку.

           17. Надати право укладання та підпису договорів про міжбюджетні трансферти між бюджетом сільської територіальної громади  та іншими бюджетами сільському голові.

18. З 01 січня 2022 року з бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 5 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова

 

В.ХОВАЙБА

 

         

 

Додаток

до рішення виконкому

від 24.11.2021 № 67  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту

,,Про бюджет Ротмістрівської сільської

територіальної громади на 2022 рік ”

Проєкт бюджету  Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік (далі бюджет громади) грунтується на врахункових прогнозних показниках економічного та соціального розвитку, проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Бюджетного і Податкового кодексів України, основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», очікувані результати розвитку громади у 2022 році та основні завдання бюджетної політики, спрямовані на зміцнення доходної частини місцевого бюджету.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ГРОМАДИ

                                   ЗА 11 місяців 2021 РОКУ

(ОСТАННІ ЗВІТНІ ДАНІ)

Площа території Ротмістрівської сільської територіальної громади становить 317,20 км2, в т.ч. сіл Ротмістрівка – 41,87 км2.,с.Ташлик – 63,88 км2, с. Макіївка -53,71 км2, с.Ковалиха – 27,36 км2, с.Куцівка -30,41 км2, с.Самгородок -18,71 км2, с.Мельниківка -19,67 км2, с. Санжариха – 16,35 км2, с. Носачів – 38,84 км2 , с.Ленське – 6,4 км2  Площа земель сільськогосподарського призначення  на території ТГ становить – 18,838 тис. га.

      Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Черкаського району Черкаської області.

На території громади розташовані 12 населених пунктів:

село Ротмістрівка  -1 841 жителів; 1029 господарських дворів;  площа – 4156,1 га;

село Макіївка -1027 жителів; 444 господарських дворів;  площа – 3851,9 га;

село Ташлик - 1392 жителів;  1049  господарських дворів;  площа – 6388,6 га;

село Ковалиха - 623 жителів; 484  господарських дворів;  площа – 2736,3 га;

село Куцівка- 593  жителів; 387  господарських дворів;  площа – 3041,6 га;

село Самгородок - 400 жителів; 299  господарських дворів;  площа – 1870,8га;

село Мельниківка - 638 жителів; 437  господарських дворів;  площа – 1967,7 га;

село Вовківка - 33 жителів; 44  господарських дворів;  площа – 31,0га;

село Буда -Макіївка- 209 жителів; 107 господарських дворів;  площа – 1528,0 га;

село Санжариха - 395 жителів; 284  господарських дворів;  площа – 1635,3 га;

село Носачів   -  1286 жителів;  405 господарських дворів; площа – 3883,5 га;

село Ленське  - 280 житель;  53 господарських дворів; площа – 64,0 га;

Демографічна ситуація

Сучасна демографічна ситуація, що склалася в Ротмістрівській  територіальній громаді (далі ТГ) характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення, його економічно активної частини і питомої ваги зайнятості населення.

У Ротмістрівській територіальній громаді загальна кількість населення  складає 8697 осіб, з них: 2543 осіб є пенсіонери 29,2 %.

Як і загалом в Україні, смертність на території територіальної громади перевищує народжуваність.

Так станом на 01.12.2021 року на території Ротмістрівської ТГ народилося 63 осіб, а померло 240 осіб. Загальна кількість населення громади складає 8697 особи.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в громаді, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення є тривалим і складним процесом.

Кількість працездатного населення територіальної громади становить 4086 осіб.

Основними проблемами неповної зайнятості населення є:

- наявність підприємств з сезонним циклом роботи;

- недостатнє реагування системи професійної підготовки кадрів та зміни ситуації на ринку праці, що призводить до незбалансованого попиту та пропозиції робочої сили, ускладнює працевлаштування випускників навчальних закладів;

- відсутність механізму реалізації щодо бронювання робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що потребує соціального захисту;

- наявність тіньових відносин, передусім, внаслідок значного податкового навантаження на роботодавців та відсутність механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

Сільське господарство

Сільськогосподарське виробництво є економічною основою розвитку громади.

Із загальної площі земельного фонду Ротмістрівської ТГ
24 437,14 га (83,5%) займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності регіону.

На території громади здійснюють господарську діяльність 89 суб'єктів господарської діяльності.

Основними напрямами розвитку агропромислового комплексу є вирощування зернових та технічних культур, розвиток свинарства та птахівництва. Розвивається сільськогосподарськими товаровиробниками садівництво і насінництво.

Найбільшими сільгоспвиробниками територіальної громади є : ТОВ «Агро- Рось-інвест», ТОВ «Агро-Рось», ТОВ «Альфа Агро КВГ», СТОВ «Перемога», ФГ «Ружин-Макс»,  ФГ «Нівалі», ФГ «Степп», ТОВ «Шпола-Агро індустрі», ФОП Тихенко.

За 11 місяців  2021 року до бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади від підприємств даної галузі надійшло 19 435,1  тис. грн. податків та зборів.

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Ротмістрівської сільської територіальної ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ

                 Показники

 

Одиниця

виміру

 

2021 рік

(очікуване)

 

2022 рік

(прогноз)

 

2023 рік

(прогноз)

2024 рік

(прогноз)

1

 

  2

 

      4

 

 

  5

 

 

6

7

Індекс  цін виробників промислової продукції

%

117,0

107,8

106,2

105,7

Індекс  споживчих цін

%

108,9

106,2

105,3

105,0

Розмір мінімальної заробітної плати

  • з січня року                                                       
  • з грудня року
  • з жовтня
  • з жовтня року

грн.

грн.

грн.

6000

6500

-

6500

-

6700

7176

-

-

7665

-

-

Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки -з січня року

 з

 

Грн.

2670

2893

3193

3411

у % до попереднього року

%

7,9

3,1

7,1

6,8

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ДО БЮДЖЕТУ Ротмістрівської сільської територіальної громади
ЗА 2021 РІК

До загального фонду бюджету територіальної громади очікується отримати                              37 963,7 тис. грн. власних доходів, з приростом проти 2020 року на 74,72 відс. Затверджене завдання (з урахуванням змін) буде забезпечено на 103,3 відс. Основними джерелами формування є: податок на доходи фізичних осіб
(21 291,2 тис.
 грн.), рентна плата за використання природних ресурсів (618,3 тис. грн.), плата за землю (5 156,2 тис. грн.), єдиний податок (7 943,5 тис. грн.), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (671,8 тис. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та пальне (1 638,0 тис. грн.).

Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становитимуть 741,3 тис. грн. Основними джерелами формування є: власні надходження бюджетних установ (449,1 тис. грн.), екологічний податок (59,3 тис. грн.).

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ Ротмістрівської сільської територіальної ГРОМАДИ

НА 2022 РІК

Склад джерел доходів бюджету  територіальної громади на  2022 рік визначено статтями 64 та 691Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні доходної частини бюджету на 2022 рік враховано:

  • фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами попередніх періодів;
  • норми податкового та бюджетного законодавства;
  • пропозиції Головного управління ДПС у Черкаській області;
  • прогнозні обсяги надходжень податків та зборів.

 

Обсяг доходів бюджету Ротмістрівської сільської територіфальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 79 122,1 тис. грн., з них: з них власні доходи загального фонду – 45 678,9 тис. грн., спеціального – 628,3 тис. грн., базова дотація – 7 762,1 тис. грн., освітня субвенція – 24 135,1 тис. грн., дотація з місцевого бюджету  –000 тис. грн., інші субвенції – 917,7 тис. грн.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Прогнозні доходи загального фонду бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік розраховано в сумі 45 678,9 тис. грн. У порівнянні із очікуваними надходженнями у 2021 році, обсяг збільшено на 20,3 відс., або на 7 715,2 тис. грн.

Динаміка надходжень до бюджету територіальної громади

у 2020-2022 роках

                                                                                                            (тис. грн.)

Код

Найменування доходів

2020 рік (факт)

2021 рік (очікуване)

2022 рік (проєкт)

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

16519,1

21291,2

26717,3

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

611,6

614,5

614,5

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

3,8

3,8

3,8

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

281,4

267,0

283,2

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію  України підакцизних товарів (пальне

982,7

936,0

1109,9

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

442,6

435,0

586,3

18010000

Податок на майно

4510,0

5828,0

6226,0

18050000

Єдиний податок

4665,3

7943,5

9446,0

19010000

Екологічний податок

62,1

65,0

68,3

21080000

Інші надходження

40,6

168,2

1,35

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

201,8

432,0

655,1

22080000

Надходження від орендної плати  за користування майном

12,4

35,3

35,3

22090000

Державне мито

0,2

0,2

0,2

22130000

Орендна плата за водні об’єкти

15,9

1,1

1,3

24060000

Інші надходження

82,3

 

 

24170000

Надходження коштів пайової участі

116,0

157,5

 

25010000

Надходження від плати за послуги

253,3

312,0

540,0

50110000

Цільові фонди

14,0

18,0

20,0

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

28 815,1

38 516,3

46 307,2

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

У структурі доходів загального фонду бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2022 рік 58,5 відс. припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого, визначено у сумі 26 717,3 тис.грн.

Ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік заплановано на рівні 25,5 відс., або 5 426,1 тис. грн. до очікуваного показника 2021 року. При розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб враховано:

- динаміку надходжень податку у 2020-2021 роках;

- підвищення з 1 січня 2022 року соціальних стандартів, зокрема підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;  

- підняття розміру ставок орендної плати за надані в оренду земельні паї;

- активізація роботи щодо легалізації виплати заробітної плати, шляхом за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, які виплачують заробітну плату з порушенням вимог трудового законодавства;

 - збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.,

Серед податкових агентів основними платниками податку на доходи фізичних осіб є: ТОВ «Агро-Рось» та ТОВ «Агро- Рось інвест».

Єдиний податок

Другим бюджетоутворюючим податком громади є єдиний податок, на 2022 рік  надходження єдиного податку прогнозуються  в сумі 9 446,0 тис. грн., в тому числі єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – 6 088 тис. грн.

Ріст надходжень єдиного податку на 2022 рік заплановано на рівні 18,9 відс., або 1 502,4 тис. грн. до очікуваного показника 2021 року.

При цьому враховано збільшення надходжень єдиного податку від підвищення з 1 січня 2022 року розміру соціальних стандартів, зокрема підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Найбільшими платниками є: ТОВ «Агро- Рось інвест».

Податок на майно

Бюджетоутворюючим податком громади є податок на майно, на 2022 рік  надходження податку  на майно прогнозуються  в сумі 6 226,0 тис. грн., в тому числі оренда плата з юридичних осіб – 3 21,0 тис. грн.

Ріст надходжень  податку на майно на 2022 рік заплановано на рівні 398,0 тис. грн. до очікуваного показника 2021 року.

Внутрішні податки на товари та послуги

Вагомим бюджетоутворюючим податком громади є внутрішні податки на товари та послуги, на 2022 рік  надходження внутрішніх податків прогнозуються  в сумі 1 979,4 тис. грн., в тому числі акцизний податок з пального – 1 393,1 тис. грн.

Ріст надходжень внутрішніх податків  на 2022 рік заплановано на рівні 20,8 відс., або 341,4 тис. грн. до очікуваного показника 2021 року.

Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів

Також бюджетоутворюючим податком громади є рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів, на 2022 рік  надходження рентної плати  прогнозуються  в сумі 618,3 тис. грн.

Надходжень  податку на майно на 2022 рік заплановано на рівні  очікуваного показника 2021 року.

 Адміністративні збори та платежі

Вагомим бюджетоутворюючим податком громади є плата за надання адміністративних послуг, на 2022 рік  надходження  плати за надання адміністративних послуг прогнозуються  в сумі 691,9 тис. грн.

Ріст надходжень плати за надання адмін. послуг  на 2022 рік заплановано на рівні 20,9 відс., або 119,7 тис. грн. до очікуваного показника 2021 року.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік обраховані у сумі 628,3 тис. грн.

Джерелом сформованих доходів спеціального фонду є:

- власні надходження бюджетних установ у сумі 540,0,0 тис. грн. (заплановані на базі даних розпорядника коштів). Прогнозується збільшення надходжень у порівнянні з запланованим обсягом на 2021 рік на  57 відс., або на 228,0 тис. грн.

- екологічний податок у сумі 68,3 тис. грн., заплановано  ріст порівняно з очікуваним фактом 2021 року на  на 8,9 тис. грн.

- цільові фонди рад у сумі 20,0 тис. грн., заплановано  ріст порівняно з очікуваним фактом 2021 року на  на 2,0 тис. грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У бюджеті Ротмістрівської сільської  територіальної громади на 2021 рік передбачено 32 805,3 тис.  грн. міжбюджетних трансфертів,в т.ч.:

- освітня субвенція в сумі – 24 135,1 тис. грн.;

- дотація на утримання  закладів освіти та охорони здоров’я – 0 грн.;

- базова дотація – 7 762,1 тис. грн.;

- субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 917,7 тис.  грн.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Ротмістрівської сільської територіальної громади

Порівняльний аналіз видатків та кредитування

за бюджетною класифікацією за 2020-2022 роки

(тис.грн.)

Код ТПКВКМБ

Видатки

2020 рік (план)

2021 рік (план)

% до попереднього року

2022 рік (проєкт)

% до попереднього року

0100

Державне управління

10652,7

13233,8

124,2

15451,2

1,167

1000

Освіта

31686,8

47227,7

1,49

50927,6

1,078

2000

Охорона здоров’я

4275,4

3053,0

0,71

3201,7

1,049

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

69,3

3476,4

50,2

3443,9

4631,6

4000

Культура і мистецтво

1680,0

2504,0

1,49

2930,9

1,17

5000

Фізична культура і спорт

 

36,0

 

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

1167,5

2407,2

2,06

2440,7

1,01

7000

Економічна діяльність – всього

595,7

1367,4

2,29

620,0

0,45

8000

Інша діяльність - всього

75,0

101,0

1,35

68,3

0,68

9000

Міжбюджетні трансферти

22,0

165,3

7,51

37,8

0,23

 

Всього видатків

53530,0

73568,0

 

79122,1

 

 

ВСЬОГО

53530,0

73568,0

 

79122,1

 

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ

Видаткова частина бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади запланована з урахуванням  діючої мережі бюджетних установ та закладів комунальної власності. У проекті бюджету 2022 року з метою забезпечення належного соціального захисту передбачено:

  • впровадження мінімальної заробітної плати  з 1 січня 2022 року у місячному розмірі - 6500 гривень та встановлення  посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС   з 1 січня року у розмірі  2893 гривні;

- виплата надбавок та доплат обовязкового характеру;

- розміри посадових окладів,  які менші за визначений розмір мінімальної  заробітної плати, передбачено доплата до мінімальної заробітної плати.;

 (виплату допомоги на оздоровлення працівникам бюджетної сфери під час надання основної щорічної відпустки та виплату щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам  запланована в повному обсязі).

   У проекті бюджету 2022 року  збережено принцип соціальної спрямованості, тому видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення продуктами харчування та медикаментами, послуги зв’язку, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

       Видаткову частину бюджету сільської територіальної громади  сформовано відповідно до фінансового ресурсу бюджету громади,  Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України  при формуванні  проекту бюджету громади повністю забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЯМИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІІННЯ

Видатки на утримання  у 2022 році передбачено в сумі  –  15 579,0 тис. грн.,  по загальному фонду.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (апарат ради)

       Видатки на виплату заробітної плати складають – 10 466,4 тис. грн.  нарахування на заробітну плату – 2 302,6 тис. грн.,  оплата комунальних послуг  та енергоносіїв – 893 тис. грн.,  інші видатки – 1 012,1 тис. грн..

 

   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (Фінансовий відділ)

Видатки на виплату заробітної плати складають – 695,0 тис. грн.,  нарахування на заробітну плату – 161,9 тис. грн., інші видатки на товари і послуги – 48,0 тис. грн., інші субвенції з місцевого бюджету на Інклюзивно-ресурсний центр Тернівської тг – 37,8 тис. грн.

                                                        ОСВІТА

      По галузі «Освіта» видатки передбачені в бюджеті сільської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік в сумі – 50 920,8 (50773,7) тис. грн.,  в тому числі по загальному фонду 50 380,8  тис. грн., із них 24 135,1 тис. грн. освітньої субвенції з державного бюджету,  по спеціальному фонду 540,0 тис. грн. 

Видатки на «Надання дошкільної освіти» передбачені в сумі – 8 351,0  тис. грн., в тому числі по загальному фонду 8 197,0 тис. грн., спеціальному -  154,0 тис. грн.

На 2022 рік заплановані видатки на заробітну плату – 5 101,7 тис.грн.,   нарахування на заробітну плату – 1 122,4 тис. грн.,  продукти харчування в закладах дошкільної освіти – 924, 0 тис. грн.,   в тому числі  по спеціальному фонду – 154,0 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 991,0 тис.грн.,   (100 відс. забезпеченості), інші видатки – 282,0 тис.грн. 

      Видатки на «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» передбачені в сумі – 15 460,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду  15 212,7  тис.грн., та спеціальному фонду – 248,0  тис.грн. 

            На 2022 рік заплановані видатки на заробітну плату – 8 461,1 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 1 861,4 тис.грн.,  оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 2 970,4 тис.грн.

       На харчування дітей в освітніх навчальних закладах передбачено – 756,0 тис.грн. по загальному фонду, по спеціальному фонду – 248,0 тис.грн.

       Враховуючи фінансові можливості бюджету, не захищені статті передбачені  на основні видатки, для забезпечення функціонування галузі.

 Видатки на «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» передбачені за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі – 24 135,1 тис.грн., в тому числі видатки на заробітну плату – 19 782,9 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 4 352,2 тис.грн..

Видатки на «Надання спеціальної освіти  мистецькими школами» передбачені в сумі – 2 412,8 тис.грн., в тому числі 1 357,1 тис.грн. – кошти місцевого бюджету, 472,7 тис.грн. з бюджету Березняківської громади, 445,0 тис. грн. з бюджету Балаклеївської громади, кошти спеціального фонду в сумі 138,0 тис. грн.

  На 2022 рік по загальному фонду заплановані видатки на заробітну плату – 1 761,3 тис.грн,  нарахування на заробітну плату – 387,5 тис.грн,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 110,8 тис.грн,   інші видатки – 15,30 тис.грн. По спеціальному фонду 53,3 на заробітну плату, 11,7 тис. грн. нарахування на заробітну плату, 73,0 тис. грн. на оплату енергоносіїв.

Видатки на «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» передбачені в сумі – 561,2 тис.грн.,   заплановані видатки загального фонду на заробітну плату – 453,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 99,7 тис. грн., інші видатки на товари і послуги 8,5 тис. грн. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

         По галузі  «Охорона здоров'я»  видатки на утримання закладів охорони здоров’я у  2022 році  передбачені в сумі 3 201,7 тис.грн.,  

       «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» з місцевого бюджету КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської» передбачено коштів у сумі 735,0 тис.грн.,    з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету в сумі тис.грн)., та інші виплати населенню (пільгові медикаменти) 15,0 тис. грн. .

         «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» з місцевого бюджету передбачено коштів у сумі 2 466,7 тис.грн. КНП «ЦПМСД» Тернівської сільської ради, в т.ч. 472,3 тис. грн. на заробітну плату, 103,9 тис. грн. нарахування на заробітну плату, 378,2 тис. грн. на енергоносії, інші виплати населенню (пільгові медикаменти) 200,0 тис. грн. та медикаменти 100,0 тис. грн.

 З місцевого бюджету на  оплату комунальних послуг та енергоносіїв  Ротмістрівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини  в сумі 1 190,3  тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

 По галузі  «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  видатки  заплановані в сумі 3 443,9 тис.грн..

      «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» передбачені видатки в  сумі 620,0 тис.грн. Видатки заплановані на підтримку соціально не захищених категорій населення.

    «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» передбачені видатки в  сумі 80,0 тис.грн. Видатки заплановані на підтримку соціально не захищених категорій населення.

     «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживанням  громадян, які не здатні до  самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» передбачені видатки  на КЗ «Центр надання соціальних послуг» (ЦНСП)  в  сумі – 2 593,9  тис.грн, в т.ч.  2 054,3 тис.грн. кошти бюджету громади на оплату праці,  нарахування на заробітну плату 451,9 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  15,0 тис.грн.,  інші видатки в сумі 87,6 тис.грн.

     «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачені видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету.    

      «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» передбачені видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету.    

      «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» передбачені видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету.  

     «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» передбачені видатки на  суму – 150, 0 тис.грн. Видатки заплановані на соціальну допомогу населенню для лікування та поховання.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

 По галузі «Культура і мистецтво» передбачені видатки на загальну  суму – 2 930,9  тис.грн.. На забезпечення діяльності десяти бібліотек заплановані в сумі   840,1 тис.грн., на забезпечення діяльності семи будинків культури та трьох сільських клубних закладів – 2 085,8 тис.грн., інші заходи культури – 5,0 тис. грн.

По «Забезпечення діяльності бібліотек»  передбачено 840,1 тис.грн, в тому числі на оплату праці – 672,2 тис. грн., нарахування на заробітну плату  – 147,9  тис.грн., інші видатки – 20, 0 тис.грн.

По «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  передбачено 2 085,8  тис.грн.,  в тому числі на оплату праці 1 514,8 тис. грн., нарахування на заробітну плату  – 333,3  тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 192,8 тис.грн.,   інші видатки – 45, 0 тис.грн.

По «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  передбачено 5,0 тис.грн, на щорічну винагороду премії «Тодося Осьмачко».

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

   На житлово-комунальне господарство в 2022 році передбачаються  видатки на суму 2 440,7 тис.грн., 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ  та організацій що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги»  по загальному фонду для функціонування КП «Ротмістрівське»  передбачено – 1 020,0 тис.грн.,  .

 «Організація благоустрою населених пунктів»  по загальному фонду  передбачено – 1 420,7 тис.грн., з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 800,7 тис.грн.,   інші видатки 620,0  тис.грн.. 

                                            ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

         На «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  у  2022 році передбачені поточні видатки на посипку доріг комунальної власності в сумі    600, 0 тис.грн..       

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ      

 На  «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених ВР АРК органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у 2022 році в бюджеті громади видатки плануються в сумі 20,0 тис.грн.   на цілі та заходи пов’язані з повноваженнями місцевого самоврядування.

                                               ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

       «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 2022 рік в бюджеті громади видатки в сумі  68,3 тис.грн., плануються спрямувати на  упорядкування спеціально відведених місць для твердих побутових відходів та на ліквідацію стихійних звалищ побутових відходів.

 

Начальник Фінансового відділу                                       Світлана СИНЬОПУП

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень