Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Проєкт рішення "Про бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2021 рік»

Дата: 23.11.2020 14:19
Кількість переглядів: 697

ПРОЄКТ

Фото без опису

 

 

 

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 р.

 

 

 

 

«Про бюджет Ротмістрівської сільської  територіальної громади на 2021 рік»

( 23503000000 )

(код бюджету)

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 76, 77 Бюджетного кодексу України, Ротмістрівська сільська рада ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади у сумі 64 323 414 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 63 928 414 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  сільської територіальної громади – 395 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади у      64 323 414 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади - 63 928 414 гривень та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 395 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади у розмірі 5000 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету  Ротмістрівської сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Ротмістрівської сільської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет територіальної громади.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 51200  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Ротмістрівської сільської  територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету  Ротмістрівськуої сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування  у  частині  кредитування  є  надання  кредитів  з бюджету,  що   здійснюється   за   рахунок   доходів,   визначених   статтею   64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету  територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надання кредитів з бюджету за рахунок надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету   Ротмістрівської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення  осіб   з        інвалідністю        технічними          та      іншими засобами реабілітації,       виробами   медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити керівникові фінансового відділу  Ротмістрівської сільської ради здійснювати у 2021 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської  територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

    9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Ротмістрівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   10. Головним розпорядникам коштів бюджету Ротмітрівської сільської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7)  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет сільської  територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням Ротмістрівської сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджетуРотмістрівської       сільської територіальної громади Фінансовий відділ Ротмістрівської сільської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Ротмістрівської сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету сільської територіальної громади і надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням Ротмістрівської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

12. Надати право Ротмістрівській сільській раді вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

13. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного Кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності громади, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності громади, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки(акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями( стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету громади.

Підприємства та організації, які належать до комунальної власності територіальної громади, сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

15. Додатки №№ 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Апарату Ротмістрівської сільської ради опублікувати це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Смілянські обрії».

17. Надати пільги закладам та установам, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом звільнення їх від сплати земельного податку.

18. Надати право укладання та підпису договорів про міжбюджетні трансферти між бюджетом сільської територіальної громади  та іншими бюджетами сільському голові.

19. З 01 січня 2021 року з бюджету Ротмістрівської сільської територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 5 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів  та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова

 

В.ХОВАЙБА

 

 

 

 

 

 

         

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень