Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад сектору містобудування та архітектури Ротмістрівської сільської ради

Дата: 19.03.2021 12:59
Кількість переглядів: 427

      Ротмістрівська сільська рада Смілянського району Черкаської області оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад сектору містобудування та архітектури  Ротмістрівської сільської ради:      

       завідувач сектору – 1 посада;

       спеціаліст – 1 посада.

         Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у головного спеціаліста відділу кадрів, юридичного забезпечення, архівного збереження, цивільного захисту та охорони праці Ротмістрівської сільської ради  Дубової О.В. та на офіційному сайті Ротмістрівської сільської  ради: rotmistrivska-gromada.gov.ua.

       Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Черкаська область, Смілянський  район, с. Ротмістрівка  вул. Михайлівська, 18               з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 13.45, тел.: 04733-95-2-11.

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження 

                                                                             від 18.03.2021 № 02-05/46

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

завідувача сектору містобудування та архітектури

Ротмістрівської сільської ради

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції.

2.Організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

3.Перевіряє документацію: повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації та у визначених законодавством випадках відмовляє в реєстрації таких декларацій.

4.У визначених законодавством випадках надає пропозиції на видання дозволів на виконання будівельних робіт, відмовляння у видачі таких дозволів, анулювання дозволів на виконання будівельних робіт.

5.Веде облік отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій, який формується на основі інформації, наданої відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

6.Здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням:

- юридичними і фізичними особами державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, перепланування та реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель громадського призначення, елементів упорядження територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

- суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури;

- юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

- суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків.

7. Здійснює контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства у сферах містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил, у сфері житлово-комунального господарства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5700 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів,

необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-  заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку за формою П-2ДС з відповідними додатками;

-   дві фотокартки  розміром 4 х 6;

-   копії  документів  про освіту з додатками, копії документів про підвищення кваліфікації;

-   копію документа, який посвідчує особу;

-   копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

-    копію трудової книжки;

-    копію  військового квитка (для військовозобов'язаних);

-    електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за формою та  у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

 

Документи приймаються до 16 год. 16  квітня  2021 року за адресою: 20726, Черкаська  обл. Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                вул. Михайлівська, 18.

 

Дата, час і місце

проведення конкурсу

19 квітня  2021 року о 10 год.

20726, Черкаська  обл., Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                       вул. Михайлівська,18.

 

Загальні вимоги 

 

1.

Освіта

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, спеціаліста.

 

2.

Досвід роботи

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

3.

Володіння державною мовою:

Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги 

 

1.

Знання законодавства

Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", «Про основи містобудування»,  «Про регулювання містобудівної діяльності» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

 

Сприйняття змін

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

 Особистісні компетенції

1. Відповідальність. 2. Наполегливість.

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження 

                                                                            від 18.03.2021 № 02-05/46

 

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

спеціаліста сектору містобудування та архітектури

Ротмістрівської сільської ради

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів з надання адміністративних послуг у встановленому законодавством України порядку.

2. Готує завдання на розроблення містобудівної документації та внесення змін до неї (генерального плану, плану зонування та детальних планів території).

3. Готує містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки.

4. Забезпечує опрацювання матеріалів для підготовки проектів рішень сільської ради щодо розроблення містобудівної документації та внесення змін до неї (генеральних планів населених пунктів, плану зонування території, детальних планів території) та проектів рішень виконавчого комітету селищної ради про затвердження містобудівної документації, інших проектів рішень.

5. Здійснює підготовку пропозицій та матеріалів для розроблення містобудівної документації.

6. Готує інформацію щодо відповідності місця розташування об’єкта вимогам державних будівельних норм.

7. Здійснює профілактику запобігання правопорушень в сфері благоустрою.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3900 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів,

необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-  заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення кандидата із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку за формою П-2ДС з відповідними додатками;

-   дві фотокартки  розміром 4 х 6;

-   копії  документів  про освіту з додатками, копії документів про підвищення кваліфікації;

-   копію документа, який посвідчує особу;

-   копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

-    копію трудової книжки;

-    копію  військового квитка (для військовозобов'язаних);

-    електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за формою та  у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

 

Документи приймаються до 16 год. 16  квітня  2021 року за адресою: 20726, Черкаська  обл. Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                вул. Михайлівська, 18.

 

Дата, час і місце

проведення конкурсу

19 квітня  2021 року о 10 год.

20726, Черкаська  обл., Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                       вул. Михайлівська,18.

 

Загальні вимоги 

 

1.

Освіта

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.

 

2.

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи.

 

3.

Володіння державною мовою:

Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги 

 

1.

Знання законодавства

Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", «Про основи містобудування»,  «Про регулювання містобудівної діяльності» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

 

Сприйняття змін

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

 Особистісні компетенції

1. Відповідальність. 2. Наполегливість.

 
           

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень