Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад відділу соціального захисту та охорони здоров’я Ротмістрівської сільської ради

Дата: 24.12.2020 15:14
Кількість переглядів: 507

      Ротмістрівська сільська рада Смілянського району Черкаської області оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад відділу соціального захисту та охорони здоров’я Ротмістрівської сільської ради:      

       начальник відділу – 1 посада;

       спеціаліст – 1 посада.

         Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у головного спеціаліста відділу кадрів, юридичного забезпечення, архівного збереження, цивільного захисту та охорони праці Ротмістрівської сільської ради  Дубової О.В. та на офіційному сайті Ротмістрівської сільської  ради: rotmistrivska-gromada.gov.ua.

       Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Черкаська область, Смілянський  район, с. Ротмістрівка  вул. Михайлівська, 18               з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 13.45, тел.: 04733-95-4-01.

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження  сільського голови

                                                                                     Ротмістрівської сільської ради

                                                                               від 22.12.2020 № 02-05/169

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я

Ротмістрівської сільської ради

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2. Організовує роботу відділу щодо надання якісних послуг з соціальної підтримки населення згідно з вимогами до чинного законодавства.

3. Проводить особистий прийом відвідувачів, приймає рішення щодо розв’язання спірних питань між спеціалістами відділу та відвідувачами.  4. Надає консультації стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання державних допомог, компенсацій, грошових виплат, соціальних послуг, пільг, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших соціальних виплат, передбачених діючим законодавством.

5 Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій громади. Контролює підготовку спеціалістами відділу проектів відповідей на звернення та забезпечує своєчасне та якісне їх надання.

6. Організовує підготовку проектів розпоряджень  сільського голови  ради стосовно діяльності відділу у сфері соціального захисту населення. 7. Керує розробкою проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій у сфері діяльності відділу.  8. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

9. Надає консультації та проводить навчання зі спеціалістами відділу з метою підвищення професійних знань, вмінь і навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

10. Розробляє та організовує виконання комплексних програм і заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сприяє в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання.

11.  Визначає потреби громади у надавачах соціальних та реабілітаційних послуг та проводить підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про створення або залучення відповідних надавачів.

12. Проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг населенню громади. Узагальнює отриману інформацію, проводить роботу щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб громади. Готує статистичні звіти для підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня.

13. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку.

14. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

15. Приймає в межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції.

16. Забезпечує захист персональних даних громадян, які отримують субсидії, державні допомоги, компенсації та інші послуги з соціальної підтримки населення.

17. Організовує роботу з вхідними, вихідними та внутрішніми документами у відповідності з вимогами до чинного законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6600 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів,

необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-         заяву на участь у конкурсі;

-         особову картку за формою П-2ДС з додатками;

-          2 фото розміром 4 х 6 см;

-         документи про освіту, підвищення кваліфікації;

-         паспорт;

-         ідентифікаційний код;

-         копію трудової книжки;

-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-        електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17 год. 25  січня 2021 року за адресою: 20726, Черкаська  обл. Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                вул. Михайлівська, 18.

 

Дата, час і місце

проведення конкурсу

27  січня  2021 року о 10 год.

20726, Черкаська  обл., Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                       вул. Михайлівська,18.

 

Загальні вимоги 

 

1.

Освіта

Вища освіта   не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

 

2.

Досвід роботи

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

3.

Володіння державною мовою:

Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги 

 

1.

Знання законодавства

Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про соціальні послуги» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

 

Сприйняття змін

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

 Особистісні компетенції

1. Відповідальність. 2. Наполегливість.

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження  сільського голови

                                                                                     Ротмістрівської сільської ради

                                                                               від 22.12.2020 № 02-05/169

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

спеціаліста  відділу соціального захисту та охорони здоров’я

Ротмістрівської сільської ради

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

  1. Організовує  та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на  відповідних напрямках діяльності.
  2. Координує у підпорядкованих лікувальних закладах роботу з кадрами, вносить начальнику відділу пропозиції щодо її вдосконалення.
  3. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань охорони здоров’я.
  4. Виконує поточні завдання за дорученням начальника відділу.
  5. Бере участь у виконання роботи щодо формування галузі охорони  здоров’я шляхом розробки відповідних проектів нормативних документів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3900 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів,

необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-         заяву на участь у конкурсі;

-         особову картку за формою П-2ДС з додатками;

-          2 фото розміром 4 х 6 см;

-         документи про освіту, підвищення кваліфікації;

-         паспорт;

-         ідентифікаційний код;

-         копію трудової книжки;

-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-        електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17 год. 25  січня 2021 року за адресою: 20726, Черкаська  обл. Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                вул. Михайлівська, 18.

 

Дата, час і місце

проведення конкурсу

27  січня  2021 року о 10 год.

20726, Черкаська  обл., Смілянський р-н., с. Ротмістрівка,                       вул. Михайлівська,18.

 

Загальні вимоги 

 

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра.

 

2.

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи.

 

3.

Володіння державною мовою:

Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги 

 

1.

Знання законодавства

Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про соціальні послуги»,  Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

 

Сприйняття змін

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

 Особистісні компетенції

1. Відповідальність. 2. Наполегливість.

 
           

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень