Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Про затвердження Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг в Ротмістрівській сільській раді об’єднаній територіальній громаді на 2019 – 2021 роки

Дата: 23.12.2020 16:02
Кількість переглядів: 474

 

РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

26.06.2019                                                                                               № 28-1/VII

 

Про затвердження   Концепції   розвитку

системи надання   адміністративних

послуг в Ротмістрівській сільській раді

об’єднаній територіальній громаді

 на 2019 – 2021 роки

 

Відповідно до статей 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», з метою створення належних умов  для надання мешканцям Ротмістрівської  сільської ради об’єднаної територіальної громади, незалежно від статті, віку та фізичних можливостей, необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи, в рамках співробітництва з Програмою «U-LEAD з Європою», Фаза впровадження (раунд 2), сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг в Ротмістрівській  сільській раді об’єднаній територіальній громаді на 2019 – 2021 роки (далі - Концепція) згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       В. ХОВАЙБА

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від ___________ № _______

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку системи надання адміністративних послуг в

Ротмістрівській сільській раді об’єднаній територіальній громаді

на 2019-2021 роки

 

Мета Концепції

 

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення умов для надання жителям Ротмістрівської  сільської ради об’єднаної територіальної громади та жителям інших суміжних громад необхідних адміністративних послуг у зручний та доступний способи.

 

Завдання Концепції

 

Завданнями цієї Концепції є:

- забезпечення отримання об’єднаною громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- модернізація центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі завдяки відкриттю територіальних підрозділів ЦНАП в адміністративних центрах колишніх сільських рад, інших найбільших населених пунктах, створення віддалених місць для роботи адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій;

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування ЦНАП у Ротмістрівській ОТГ.

 

Поточний (вихідний) стан

 

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

 - отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в районному центрі – м. Сміла в різних органах виконавчої влади;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в Ротмістрівській сільській раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ОТГ для осіб з обмеженими можливостями, з додатковими потребами та інших маломобільних соціальних груп;

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів територіальних органів виконавчої влади;

- нові виклики (ризики) погіршення доступності адміністративних послуг, зокрема, у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання та інші, у зв’язку з утворенням Ротмістрівської ОТГ;

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні  Ротмістрівської сільської ради;

- низький рівень обізнаності громадян і суб’єктів господарювання, щодо

запроваджених електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг;

- недостатній рівень запровадження європейських практик обслуговування заявників у ЦНАП, насамперед, що стосується питань клієнтоорієнтованості, ділової етики, командної роботи, гендерної рівності, комп’ютерної грамотності тощо;

- слабка інформованість населення про сутність та основні напрями діяльності ЦНАП.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

 

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

-  отримання Ротмістрівською сільською радою повноважень у сфері  надання витягів з Державного земельного кадастру;

- утворення ЦНАП як структурного підрозділу сільської ради;

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з урахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з обмеженими можливостями та батьків з візочком;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема, щодо політики недискримінації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу Концепції;

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо - забезпечення;

- відкриття територіальних підрозділів ЦНАП в населених пунктах громади,  створення віддалених місць для роботи адміністраторів, залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з особливими потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ/ЦНАП на офіційному сайті Ротмістрівської ОТГ;

- встановлення платіжного терміналу у приміщенні при вході у ЦНАП та/або, POS-терміналів на робочих місцях в ЦНАП;

В межах виконання зазначених заходів будуть  використовуватися також механізми:

- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання);

- узгоджених рішень з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- утворено постійну робочу групу з питань надання адміністративних послуг та утворення (модернізації) ЦНАП, в тому числі із залученням представників різних груп громадськості з метою врахування гендерного підходу та особливих потреб окремих категорій населення;

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

 

Витрати та джерела їх покриття

 

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади.

 

Очікувані результати

 

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах в належному ЦНАП;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

- усі мешканці громади не більше як за 3 (1-4) роки з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи його територіального підрозділу або віддаленого місця для роботи адміністраторів на відстані не більше 15 (10-20) км;

- організацію роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП у четвер до 20:00, а також роботу ЦНАП у суботу (за потреби і можливості);

- надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «нотаріат», «реєстрація бізнесу», «переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП (у працівника ЦНАП з використанням банківського POS-терміналу);

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин Ротмістрівської сільської ради.

 

Термін реалізації завдань Концепції – 2019-2021 рр.

 

 

Секретар сільської ради                                                           Т. ПАТИНОК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень