Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Експертний висновок постійної комісії Ротмістрівської сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення,

Дата: 20.09.2019 14:19
Кількість переглядів: 559

Експертний висновок

постійної комісії Ротмістрівської сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про затвердження   Регламенту роботи відділу «Центр   надання   адміністративних

послуг» Ротмістрівської сільської ради»

 

 

 

            Постійна комісія Ротмістрівської сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (надалі постійна комісія), на виконання статей 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Ротмістрівської сільської ради «Про затвердження   Регламенту роботи відділу «Центр   надання адміністративних послуг» Ротмістрівської сільської ради» та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є відділ «Центр   надання адміністративних послуг» Ротмістрівської сільської ради». Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

 

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне.

Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми необхідності забезпечення максимальної прозорості та відкритості в наданні послуг, визначенні чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Ротмістрівської сільської ради (надалі – ЦНАП), раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій.

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.


           В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік та розміщено на офіційному сайті Ротмістрівської ОТГ в мережі Інтернет за адресою https://rotmistrivska-gromada.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність».

Під час проведення публічної експертизи пропозицій від членів територіальної громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики не надходило.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення Ротмістрівської сільської ради «Про затвердження   Регламенту роботи відділу «Центр   надання адміністративних послуг» Ротмістрівської сільської ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси  суб’єктів господарювання, громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження сільською радою Регламенту роботи ЦНАП  у зв’язку з тим, що Законом України «Про адміністративні послуги»  передбачено  затвердження такого регламенту органом, який прийняв рішення про його утворення.

Затвердження Регламенту роботи ЦНАП визначає порядок організації його роботи, дій адміністраторів відділу та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

            Очікувані результати ухвалення запропонованого проекту рішення можуть бути  визначені  через такі вигоди та витрати:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення законності, юридичної визначеності та прозорості в системі надання адміністративних послуг;

запобігання корупційним явищам;

налагодження прозорих партнерських відносин у співпраці органів місцевого самоврядування та споживачів послуг

Відсутні, оскільки необхідно визначити перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, необхідність видачі яких установлена законами України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини у відповідних сферах

Інтереси суб’єктів господарювання

Відкриті та прозорі стандарти роботи з використанням технологій електронного урядування, які виключають корупційні загрози; комфортні й зручні умови для отримання послуг суб’єктами звернень,  у тому числі з особливими потребами;

нові можливості для своєчасного отримання послуг, забезпечення захисту інформації суб’єктів звернень до  ЦНАПу від унесення будь-яких змін та інших форм втручання;

попередження випадків надання суб’єктам господарювання  послуг, не передбачених чинним законодавством України та не внесених до переліку адміністративних послуг

Додаткові витрати відсутні

Інтереси громадян

Доступність та зручність в отриманні адміністративних послуг (зручні місце розташування  й режим роботи ЦНАП);

протидія корупційним загрозам;

отримання адміністративних послуг в одному приміщенні;

підвищення якості послуг;

доступ до  інформації про порядок отримання адміністративних послуг;

отримання в приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання

Додаткові витрати відсутні

 

            Наведені дані свідчать про відсутність додаткових витрат при запровадженні зазначеного регуляторного акта, а вигоди, що виникають унаслідок упровадження регуляторного акта, свідчать про його позитивний соціальний ефект та доцільність упровадження.

Проект рішення Ротмістрівської сільської ради розроблено з метою забезпечення відкритості в наданні адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. Потребує унормування питання їх переліку, забезпечення законності, прозорості, юридичної визначеності в сфері надання адміністративних послуг та продовження системної роботи зі створення зручних умов для отримання якісних послуг їх споживачами.

До основних цілей прийняття зазначеного регуляторного акта також віднесено:
- унеможливлення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;
- підвищення якості надання послуг;

-покращення якості, результативності та комфортності отримання послуг
споживачами;
-забезпечення прозорості виконання через ЦНАП процедур для суб’єктів
господарювання, громадян;

- забезпечення належних умов для професійної роботи фахівців ЦНАПу,
покращення технологій виконання процедур, мінімізації витрат трудових, матеріальних, часових ресурсів.

Під час розробки проекту рішення Ротмістрівської сільської ради «Про
затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Ротмістрівської сільської ради» ураховано такі альтернативні способи:

1. Неприйняття запропонованого регуляторного акта.

Відмова від уведення в дію вказаного регуляторного акта призведе до
невпорядкованості процедур надання адміністративних послуг, створить
незручності для громадян, суб’єктів звернень - замовників послуг.

Таким чином, запровадження такої альтернативи є недоцільним і порушує норми Закону України «Про адміністративні послуги».

2. Здійснення регулювання суб’єктами надання послуг, іншими органами місцевого самоврядування.

Вирішення питання таким шляхом не є можливим у зв’язку з тим, що повноваження з визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, покладені Законом України «Про адміністративні послуги» на орган, який ухвалив рішення про утворення відповідного центру.

Проект даного регуляторного акта повністю відповідає повноваженням сільської ради, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та принципам державної регуляторної політики щодо доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, збалансованості інтересів з урахування громадської думки. Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдиним з огляду на можливість його виконання та ефективну його реалізацію.

Затвердження цього регуляторного акта дасть можливість досягти визначені цілі та привести у відповідність до вимог чинного законодавства України питання стосовно:

- переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП;

- дій суб’єктів надання адміністративних послуг та уникнення дублювання функцій, пов’язаних з наданням послуг суб’єктам господарювання, громадянам.

Механізм дії регуляторного акта полягає в забезпеченні реалізації заходів з реформування системи надання адміністративних послуг та покращення їх якості.

Ступінь ефективності регуляторного акта є високим, оскільки при визначенні переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, забезпечується прозорість, доступність, чіткість і урегульованість процесу взаємодії між громадянами, суб’єктами надання послуг та органами місцевого самоврядування.

Цей регуляторний акт містить норми, спрямовані на приведення його змісту у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Для впровадження регуляторного акта необхідно забезпечити:

- інформування громадськості про його зміст та вимоги шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, а саме: через офіційну веб-сторінку Ротмістрівської ОТГ, розділу «Регуляторна політика»;

- проведення відстежень результативності його дії та внесення, у разі необхідності, змін і доповнень.

Досягнення визначених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта, яким визначено основи діяльності центру надання адміністративних послуг. За результатами відстеження результативності дії цього регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребують додаткових
витрат коштів з місцевого бюджету та бюджетів усіх рівнів.

Додаткових витрат суб’єктів надання адміністративних послуг та громадян також не очікується.

Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього
регуляторного акта без витрат для суб’єктів господарювання, громадян і
держави. Ступінь ефективності регуляторного акта є високим, оскільки при визначенні переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, забезпечується прозорість, доступність, чіткість, урегульованість процесу взаємодії між громадянами, суб’єктами надання послуг та органами місцевого самоврядування. Виключається можливість прямого контакту між виконавцем та замовником послуги, що мінімізує корупційні ризики. Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, суб’єктів надання адміністративних послуг, окрім заходів, необхідних для здійснення владних повноважень, наданих відповідно до нормативно-правових актів України. Термін дії запропонованого регуляторного акта не встановлюється.  

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є такі якісні показники:

- побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування;

-  уникнення корупційних загроз;

- забезпечення захисту прав споживачів - замовників послуг;

- скорочення витрат часу замовників послуг.

Крім того, показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є кількісні показники:

- звернень одержувачів адміністративних послуг - суб’єктів господарювання, громадян;

- наданих адміністративних послуг.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності дії рішення буде здійснено у строки, визначені відповідно до Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У разі виявлення неврегульованих проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.
За результатами проведення відстеження розробником буде підготовлено звіт про
результативність його дії, який підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ротмістрівської ОТГ в мережі Інтернет.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія сільської ради вважає, що проект регуляторного акта «Про затвердження   Регламенту роботи відділу «Центр   надання адміністративних послуг» Ротмістрівської сільської ради», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної комісії

з питань регламенту, депутатської етики,

забезпечення законності, запобігання корупції,

з питань освіти, культури, молоді, спорту,

охорони здоров’я та соціального захисту населення                                     О.В. Семенчук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень