Ротмістрівська сільська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

УВАГА! Важлива інформація!

Дата: 22.01.2020 12:37
Кількість переглядів: 600

Фото без опису

У 2020 році діятимуть нові ставки адміністративного збору у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відтак, з 1 січня 2020 року набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Статтею 7 вказаного закону установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з і січня 2020 року - у розмірі 2102 гривні.

Розмір адміністративного збору та плати у сфері державної реєстрації у 2020 році, відповідно до статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» підлягає обрахуванню у відповідному співвідношенні від вказаної вище суми.

Адміністративний збір (вид реєстрації, строк реєстрації)

Прив’язка до прожиткового мінімуму для працездатних осіб

(2102 гривня з

01.01.2020р)

Відсотки

Сума

Розміри адміністративного збору

за державну реєстрацію прав, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав,

надання інформації станом на 2020 рік

За деожавну реєстрацію поава власності у строк, що не перевищує 5 робочих днів

0,1

прожиткового

мінімуму

100%

210

гривень

 

60%

126

гривень

 

40%

84

гривень

у строк 2 робочі дні

1

прожитковий

мінімум

100%

2100

гривень

 

60%

1260

гривні

 

40%

840

гривень

 

 

у строк 1 робочий день

2

прожиткових

мінімумів

100%

4200

гривень

 

60%

2520

гривні

 

40%

1680

гривень

у строк 2 години

б

прожиткових

мінімумів

100%

10510

гривень

 

60%

6306

гривень

 

40%

4204

гривні

За державну реєстрацію інших речових прав.

відмінних від права власності ( крім іпотеки).

у строк, що не перевищує 5 робочих днів

0,05

прожиткового

мінімуме

100%

110

гривень

 

60%

66

гривень

 

40%

44

гривень

у строк 2 робочі дні

0,5

прожиткового

мінімуму

100%

1050

гривень

 

60%

630

гривень

 

40%

420

гривні

у строк 1 робочий день

1

прожитковий

мінімум

100%

2100

гривень

 

60%

1260

гривні

 

40%

840

гривень

у строк 2 години

2,5

прожиткового

мінімуму

100%

5260

гривень

 

60%

3156

гривень

 

40%

2104

гривень

За державну реєстрацію обтяжень речових прав. іпотеки

0,05

прожиткового

100%

110

гривень

 

 

 

 

 

у строк, що не перевищує 2 робочих днів

мінімуму

 

 

 

60%

66

гривень

 

40%

44

гривень

За державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, яка проводиться одночасно із вчиненням такої

нотаріальної дії

0,1

прожиткового

мінімуму

100%

* 210 гривень

 

60%

126

гривень

 

40%

84

гривень

За отримання інформації з Державного реєстру прав (ПАПЕРОВА ФОРМА)

*У разі обрання особою варіанта отримання інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому законом розмірі з розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.

0,025

прожиткового

мінімуму

100%

50

гривень

За отримання інформації з Державного реєстру прав (ЕЛЕКТРОННА ФОРМА)

0,0125

прожиткового

мінімуму

100%

ЗО

гривень

За отримання інформації з Державного реєстру поав адвокатами нотаріусами, (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав

0,04

прожиткового

мінімуму

100%

80

гривень

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, що передбачено ст. 26 Закону у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної 3 вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

0,04

прожиткового

мінімуму

100%

80

гривень

 

 

 

 

 

Розміри адміністративного збору

за державну реєстрацію змін про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, надання

інформації/відомостей станом на 2020 рік

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

(не воаховано ч.4 ст.25 Закону Укоаїни «Пю

оз

прожиткового

мінімуму

100%

630

гривень

 

60%

378

гривень

державну реєстрацію юридичних осіб. Лізичних

 

40%

252

гривні

осіб-підпоисмиів та громадських Дормувань»!

За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи підприємця

0,1

прожиткового

мінімуму

100%

210    гривень

 

 

60%

126

гривень

 

40%

84

гривень

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру - виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;

0,05

прожиткового

мінімуму

100%

110    гривень

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

- 0,07

прожиткового

мінімуму

100%

150 гри

 

 

Додаткова інформація

до таблиці щодо правильного визначення розміру адміністративного збору

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надалі державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (пп.1 ч.І ст.2 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, далі - Закон 1).

Згідно з ч. 4 ст. 19 Закону 1 строк, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Строк, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Відповідно до ч. 7 ст. 34 Закону 1 адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені ст. 19 Закону (реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) - у строк, що не перевищує 5 робочих днів, державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав - у строк, що не перевищує 2 робочих днів), особи, визначені п.п. 1-9 ч. б ст. 34 Закону 1, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення змін до записів Державного реєстру прав, пов’язаних із приведенням у відповідність до законів України у строк, визначений цими законами (абз.12 ч.8 ст.34 Закону 1).

Згідно з п.З ст. 35 Закону 1 Фінансове забезпечення приватних нотаріусів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів, які здійснили державну реєстрацію прав. Перерахування 40 відсотків коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав здійснюється в установленому законодавством порядку.

Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом (п.4 ч.І ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», далі - Закон 2).

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей

про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами.

У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами (ч,1 ст. 36 Закон 2).

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі ЗО відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті (ч.2 ст. 36 Закон 2).

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається

(ч.З ст. 36 Закон 2).

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень (ч.З ст.36 Закон 2),

Фінансове забезпечення приватних нотаріусів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів, які здійснили державну реєстрацію (ч. З ст. 37 Закон 2).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень